You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 85
sort descending

KAMU POLİTİKASI VE POLİTİKA ANALİZİ ÇALIŞMALARININ TEORİK ÇERÇEVESİ

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERLE AÇIK UÇLU YAZILI YOKLAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

H.GEORGE FREDERİCKSON VE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNDEKİ YERİ

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

THOMAS HOBBES VE JOHN LOCKE’UN GÜVENLİK ANLAYIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ

Güvenlik Stratejileri Dergisi

AFGANİSTAN: BÖLGESEL REKABET VE YENİ AÇILIMLAR

Güvenlik Stratejileri Dergisi

HASTANE ÇALIŞANLARININ KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ İLE ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ ÖRGÜTE BAĞLILIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Husserl’de Psikolojizm Eleştirisi

Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Anabilim Dalı'nın / Bölümü'nün 2004-2009 Yılları Arasındaki Çalışmaları

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

Türk Emniyet Teşkilatında Devlet Büyüklerini ve Önemli TesisleriKoruma Hizmetlerinde Risk Yönetimi

Polis Bilimleri Dergisi

AFET OLGUSUNA HUKUKSAL - KURUMSAL YAKLAŞIM AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

KALKINMA İKTİSADININ XX. YÜZYILDAKİ GELİŞİM SÜRECİ, İKTİSAT POLİTİKALARINA ETKİSİ VE SON ON YILLIK KONJONKTÜRÜN DİSİPLİNİN GELECEĞİNE OLASI ETKİLERİ

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

TÜRK GEMİ İNŞA SANAYİ İŞLETMELERİNDE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ: ÖZELLİKLİ MUHASEBE İŞLEMLERİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

VERİ MADENCİLİĞİNDE NESNE YÖNELİMLİ BİRLEŞTİRİCİ HİYERARŞİK KÜMELEME MODELİ

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİNDE GÜVENLİK TESTLERİ VE ÖNERİLER

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

BİLGİ YÖNETİMİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

BİR İNŞAAT PROJESİNİN EVRELERİ İLE ZAMAN VE MALİYET ANALİZİNİN PROJE YÖNETİM TEKNİKLERİ VASITASIYLA İNCELENMESİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Duygusal emek ve psikolojik sıkıntı: iş–aile çatışmasının aracılık etkisi

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

SÜPER AMATÖR LİG FUTBOLCULARININ MEVKİLERİNE GÖRE BAZI FİZİKSEL VE TEKNİK PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi- Niğde Üniversitesi

ERKEK BASKETBOL VE HENTBOLCULARIN BAZI MOTORİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi- Niğde Üniversitesi

Radyoloji Çalışanlarında Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Öğretmenlerin Demografik Özellikleri ve Yeni İlköğretim Matematik Programı

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Toplumsal Değişme ve Küreselleşme Bağlamında Eğitim ve Eğitim Programları: Kavramsal Bir Çözümleme

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

SORGULAMAYA DAYALI LABORATUVAR UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ LABORATUVAR ALGISINA TUTUMUNA VE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

ÜSTÜN ZEKÂLI VE NORMAL ERGENLERİN MÜKEMMELİYETÇİLİK, DEPRESYON VE KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Saponin’in GökkuşağıAlabalığı(Oncorhynchus mykiss)’nda CanlıAğırlık Artışı, HSİ(Hepatosomatik İndeks) ve BazıAntioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ İNCELENMESİ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

‘DÖVÜŞ KULÜBÜ’ FİLMİNİN RUHBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ

Akademik Bakış

Tıp fakültesi öğrencilerinin spor yapma alışkanlıkları ve spor yaralanmalarının değerlendirilmesi

Gülhane Tıp Dergisi

Örgütsel Stres ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Orta Kademe Otel Yöneticileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Örgütsel Ortamda Tükenmişliğin İzlenim Yönetimi Taktikleri ile İlişkisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi