You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 51

TANKLAR İÇİN ATEŞ ETME ORANI İLE ÖLDÜRME ORANININ HESAPLANMASI

Savunma Bilimleri Dergisi

EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARINDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNSALI

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISI ATIF ENDEKSLERİ VE TÜRKİYE’NİN 2001-2005 YILLARI ARASINDAKİ DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ.

Savunma Bilimleri Dergisi

KARA KUVVETLERİ YURT SEVGİSİ EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Savunma Bilimleri Dergisi

ASKERÎ ARAÇLARDA KULLANILAN AĞIR YÜK DİŞLİLERİN PERFORMANS ANALİZİ

Savunma Bilimleri Dergisi

21 NCİ YÜZYILDA SÜREKLİ KURUMSAL GELİŞİMİN İNCELENMESİ

Savunma Bilimleri Dergisi

SİLAH ETKİNLİK KATSAYILARININ BULANIK MANTIK YÖNTEMİ İLE TESPİT EDİLMESİ

Savunma Bilimleri Dergisi

HARBİYELİLERİN BİLİMSEL DALLARA AYRILMASINDA MATEMATİKSEL MODEL YAKLAŞIMI

Savunma Bilimleri Dergisi

II NCİ KÖRFEZ HAREKÂTI VE KOALİSYON GÜÇLERİNİN ZAYİAT DURUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Savunma Bilimleri Dergisi

İLERİ HATA DÜZELTME VE DUAL FARKLILIK A FREKANS SEÇİCİ KANAL ÜZERİNDE UYARLAMALI MASRAF İLE BİRLEŞTİRİLMESİ

Savunma Bilimleri Dergisi

GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE INTERNET ERİŞİM KAYITLARINDAN BİLGİ ÇIKARILMASI

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

BİLGİ YÖNETİMİ PORTAL GELİŞTİRME (i-mP)

Savunma Bilimleri Dergisi

DÖRT KADEMELİ BİR İNDÜKSİYON BOBİN SİLAHI TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Savunma Bilimleri Dergisi

TÜRK ASKERLİK KÜLTÜRÜNÜN KÜLTÜREL FARKLILAŞMA BOYUTLARI VE YÖNETİM KÜLTÜRÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ.

Savunma Bilimleri Dergisi

PİYADE TÜFEĞİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE BİR UYGULAMA

Savunma Bilimleri Dergisi

AVUSTRALYA POLİS TEŞKİLATI

Polis Bilimleri Dergisi

HİZMET İHALELERİNDE UYGULANABİLİR DIŞ KAYNAK KULLANIMI MODELİ VE SÖZLEŞME ÖNERİSİ

Savunma Bilimleri Dergisi

EĞİTİM DEĞERLENDİRME ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: KARA HAVACILIK SINIFI TEKNİSYEN ASTSUBAY TEMEL EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.

Savunma Bilimleri Dergisi

HAVACILIK KAZALARINDA İNSAN FAKTÖRÜ

Savunma Bilimleri Dergisi

AHP İLE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

Savunma Bilimleri Dergisi

İŞ AHLAKI VE MESLEK ETİĞİNİN KURUMSALLAŞTIRILMASINDA, DEĞERLERİN VE ÇEVRENİN UYUMLAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ: DEĞER VE ÇEVRE ODAKLI ASKERÎ İŞ AHLAKI MODELİ

Savunma Bilimleri Dergisi

LOJİSTİK RAPORLAŞMA KOMUTANA BİR KARAR DESTEĞİ SAĞLAR MI? “BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PERSPEKTİFİNE AİT BİR ARAŞTIRMA”

Savunma Bilimleri Dergisi

DEMOKRATİK ÜLKELERDE POLİS VE JANDARMA TEMEL EĞİTİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Polis Bilimleri Dergisi

Bronşial astımlı hastalarda lateralite ile antioksidanlar arasındaki ilişkilerin araştırılması

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

EMNİYET MÜDÜRÜ MUZAFFER ERKAN İLE TÜRKİYE'DE TERÖR ÜZERİNE SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMASI

Polis Bilimleri Dergisi

GELECEĞİN ASKERİ LİDERLİĞİNE DAİR DEĞERLENDİRMELER

Güvenlik Stratejileri Dergisi

ÇOCUĞA YÖNELİK İSTİSMARDA FARKLI BİR BOYUT: ÇOCUK PORNOGRAFİSİ

Polis Bilimleri Dergisi

YAŞAM HAKKI: AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN VERDİĞİ KARARLAR BAĞLAMINDA KAVRAMIN DEVLETLER VE ÖZELLİKLE GÜVENLİK BİRİMLERİ AÇISINDAN ORTAYA KOYDUĞU ANLAMIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Polis Bilimleri Dergisi

11 EYLÜL SONRASINDA YENİ GÜVENLİK ANLAYIŞI, İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİK KOLLUK

Polis Bilimleri Dergisi

MESLEKİ TÜKENMİŞLİKTE BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN ETKİSİ: KAMU’ DA BİR ARAŞTIRMA

Ege Akademik Bakış Dergisi