You are here

Search Publications

Displaying 1 - 10 of 10
sort descending

Akbulut, U. (2007). ODTÜ Teknokent, Üniversite Savunma Sanayi İşbirliği, ODTÜ Seminer Notları, Ankara. Almeida, A., Santos, C. ve Silva, M.R. (2010). Science and technologic parks in regional ınnovation systems: The case of follower regions. Universitetet

GELECEĞİN ASKERİ LİDERLİĞİNE DAİR DEĞERLENDİRMELER

Güvenlik Stratejileri Dergisi

ÖZ YETERLİĞİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK ÜZERİNE ETKİSİ: KAMU SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ANKARA İLİNDE SAVUNMA SANAYİİNDE ÇALIŞAN ORTA KADEME YÖNETİCİLERİN LİDERLİK BİLEŞENLERİNİ ALGILAMALARI: ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHS) İLE BİR ÇALIŞMA

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Lider-üye etkileşimi faktörlerinin liderler ve astlar tarafından karşılıklı algılanması: Bir perakende işletmesi çalışanları üzerinde araştırma

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

BÜYÜK ADAM DÜŞÜNCESİNDEN LİDERLİKTE ÖZELLİKLER KURAMINA KAVRAMSAL BİR BAKIŞ

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Örgüt Metaforlarında Liderlik: Kavramsal Bir Çözümleme

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD)

HARBİYELİLERİN BİLİMSEL DALLARA AYRILMASINDA MATEMATİKSEL MODEL YAKLAŞIMI

Savunma Bilimleri Dergisi

ASKERİ ÖRGÜTLERDE LİDERLİK EĞİTİMİ İLE LİDERLİK POTANSİYELİNİN İLİŞKİSİ

Savunma Bilimleri Dergisi

Bilgi Liderliğinin İşletme Performansı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi