You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 51
sort descending

GELECEĞİN ASKERİ LİDERLİĞİNE DAİR DEĞERLENDİRMELER

Güvenlik Stratejileri Dergisi

Üniversitelerde Kalite Uygulamaları ve Belge Yönetimi: Hacettepe Üniversitesi Örneği

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

MUHAFAZAKÂR IDEOLOJI VE RASYONALITE

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

YAŞAM HAKKI: AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN VERDİĞİ KARARLAR BAĞLAMINDA KAVRAMIN DEVLETLER VE ÖZELLİKLE GÜVENLİK BİRİMLERİ AÇISINDAN ORTAYA KOYDUĞU ANLAMIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Polis Bilimleri Dergisi

ÇOCUĞA YÖNELİK İSTİSMARDA FARKLI BİR BOYUT: ÇOCUK PORNOGRAFİSİ

Polis Bilimleri Dergisi

DEMOKRATİK ÜLKELERDE POLİS VE JANDARMA TEMEL EĞİTİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Polis Bilimleri Dergisi

EMNİYET MÜDÜRÜ MUZAFFER ERKAN İLE TÜRKİYE'DE TERÖR ÜZERİNE SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMASI

Polis Bilimleri Dergisi

TRAFİK POLİSLERİ ARASINDA MESLEKSEL STRESİN KAYNAKLARI VE SONUÇLARI: ESKİŞEHİR TRAFİK POLİS EĞİTİM MERKEZİNDE BİR ARAŞTIRMA

Polis Bilimleri Dergisi

11 EYLÜL SONRASINDA YENİ GÜVENLİK ANLAYIŞI, İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİK KOLLUK

Polis Bilimleri Dergisi

TÜRKİYE'DE CEZA AFLARI: ANKARA'DA AF KONULU ALAN ARAŞTIRMASI

Polis Bilimleri Dergisi

ARJANTİN KOLLUK TEŞKİLATI

Polis Bilimleri Dergisi

AVUSTRALYA POLİS TEŞKİLATI

Polis Bilimleri Dergisi

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRK İŞÇİ SENDİKACILIĞI VE YAŞANAN ÖRGÜTLENME SORUNU

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ÖRGÜTİÇİ ÇATIŞMALARIN TÜRLERİ: OTEL İŞLETMELERİ AÇISINDAN AYRINTILI BİR İNCELEME

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

MESLEKİ TÜKENMİŞLİKTE BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN ETKİSİ: KAMU’ DA BİR ARAŞTIRMA

Ege Akademik Bakış Dergisi

BEŞ YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN MARMARA SOSYAL DUYGUSAL UYUM ÖLÇEĞİ' NİN ( MASDU-5 YAŞ ) GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARINDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNSALI

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖLÜME VERDİKLERİ ANLAM VE ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ PROGRAM AÇISINDAN ÖLÜM KAYGISI DÜZEYLERİ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

AYDINLANMA DÖNEMİNDE REALİZM VE AHLÂK ÖĞRETİMİ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

AA5052 ALAŞIMININ İŞLENMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Buğday Fidelerinin Bor Toksisitesine Toleransında Çözünür Fenolik ve Çözünür Protein Miktarındaki Değişmeler

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi

GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE INTERNET ERİŞİM KAYITLARINDAN BİLGİ ÇIKARILMASI

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

ABDULKAHİR EL-CÜRCÂNÎ’NİN NAZM TEORİSİ

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Öfkeli Genç Adam - Holden- (Seri C)

Çankaya University Journal of Arts and Sciences

Öfkeli Genç Adam - Holden- (Seri A)

Çankaya University Journal of Arts and Sciences

Öfkeli Genç Adam - Holden- (Seri B)

Çankaya University Journal of Arts and Sciences

BİLGİ YÖNETİMİ PORTAL GELİŞTİRME (i-mP)

Savunma Bilimleri Dergisi

DÖRT KADEMELİ BİR İNDÜKSİYON BOBİN SİLAHI TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Savunma Bilimleri Dergisi

HİZMET İHALELERİNDE UYGULANABİLİR DIŞ KAYNAK KULLANIMI MODELİ VE SÖZLEŞME ÖNERİSİ

Savunma Bilimleri Dergisi

ISI ATIF ENDEKSLERİ VE TÜRKİYE’NİN 2001-2005 YILLARI ARASINDAKİ DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ.

Savunma Bilimleri Dergisi