You are here

Search Publications

Displaying 1 - 19 of 19

İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Yetki Kullanımında Yaşadıkları Sorunlar

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

HAVA ARACI KABLOLARINDA ÇAPRAZ KARIŞMA ÖLÇÜMLERİ VE KABLO AYRIM KURALLARI

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi

Sigara içen bireylerde egzersizin oksidatif stresi azaltmadaki etkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Amerikan Kolej Futbol II. Ligindeki Futbol Oyuncularının Üst Beden Kuvvetinin El Kavrama Kuvveti Testini Kullanarak Tahmini

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN OKUL MÜDÜRLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Akademik Bakış

Havacılıkta Kümelenme Anlayışı ve Eskişehir Havacılık Kümelenmesi Örneği

İşletme Bilimi Dergisi

Türkiye’de İnsan Kaynakları Yönetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler ve Bu Tezlerde İncelenen Temaların Analizi: 1983‐2008 Dönemi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

TÜRKİYE’DE HAVACILIK KÜMELENMELERİ ve FİNANSMAN SORUNLARI

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

İlkokul Düzeyinde Oyun Temelli Fiziksel Etkinlikler Yoluyla Kuvvet ve Hareket Kavramlarının Öğretimi

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Sınıf Öğretmeni Adaylarına Göre Sosyal Bilgiler Dersinde Küresel Vatandaşlık

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD)

TEMEL EĞİTİMDE ÖĞRETMENLERİN STRES KAYNAKLARI VE BAŞA ÇIKMA TEKNİKLERİ

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

SÜPER AMATÖR LİG FUTBOLCULARININ MEVKİLERİNE GÖRE BAZI FİZİKSEL VE TEKNİK PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi- Niğde Üniversitesi

POLİS VE PROFESYONELLİK

Polis Bilimleri Dergisi

Triticum aestivum cv. Alpu buğday çeşidinde ağır metal stresinin antioksidan enzim seviyeleri üzerine ekotoksikolojik etkileri

Biyolojij Çeşitlilik ve Koruma

İlköğretimde Değer Kazanımlarının İncelenmesinde Karikatür Kullanımı: Dayanışma Değeri Örneği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

TRAFİK POLİSLERİ ARASINDA MESLEKSEL STRESİN KAYNAKLARI VE SONUÇLARI: ESKİŞEHİR TRAFİK POLİS EĞİTİM MERKEZİNDE BİR ARAŞTIRMA

Polis Bilimleri Dergisi

Mihalıççık ilçesinde (Eskişehir/Türkiye) gıda olarak tüketilen yabani bitkiler ve bu bitkilerin tüketim şekilleri

Biyolojij Çeşitlilik ve Koruma

Kisecik Kasabas ı (Karaman) ve çevresinde bulunan bazı yabani bitkilerin kullanım biçimleri ve besin öğesi içeriklerinin belirlenmesi

Biyolojij Çeşitlilik ve Koruma

TÜRKİYE’DE KIRICI (HACKER) KÜLTÜRÜ

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi