You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 106

SAVUNMA PLANLAMASININ EKONOMİYE ETKİLERİ VE SAVUNMA BÜTÇELERİ

Savunma Bilimleri Dergisi

İKNAYA KARŞI DİRENÇ OLUŞTURMADA AŞILAMA TEORİSİNİN AKTİF SAVUNMASI İLE DESTEKLEYİCİ SAVUNMANIN KARŞILAŞTIRILMASI

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNDE BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ROLÜ: SAVUNMA SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA

Ege Akademik Bakış Dergisi

SAVUNMA TEDARİKİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR: EVRİMSEL TEDARİK STRATEJİSİ VE TÜRKİYE AÇISINDAN BİR

Savunma Bilimleri Dergisi

SAVUNMA PLANLAMASINDA BELİRSİZLİK VE BELİRSİZLİKLE BAŞA ÇIKMADA ESNEK YAKLAŞIMLAR

Savunma Bilimleri Dergisi

SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Savunma Bilimleri Dergisi

ÇALIŞANLARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE MÜZAKERECİLİK YETENEKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: SİGORTACILIK VE LOJİSTİK SEKTÖRLERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Algılanan Örgütsel Desteğin Çalışanların İş-Aile, Aile-İş Çatışması, Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Savunma Sektöründe Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ADALET ALGISI – İÇ GİRİŞİMCİ DAVRANIŞLAR İLİŞKİSİNDE KONTROL ODAĞININ ŞEKİLLENDİRİCİ ROLÜ

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

GELECEĞE YÖNELİK PROJELERİN SENARYO PLANLAMA TEKNİĞİ İLE ANALİZİ

Savunma Bilimleri Dergisi

Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SWOT Analizi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Okulda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

21. Yüzyılda Eğitim Programının Felsefi Boyutları

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

ERGENLERDE SOSYAL KAYGI VE AKRAN İLİŞKİLERİNİN PSİKOBİYOLOJİK SOSYAL KAYGI MODELİNE GÖRE SINANMASI

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Wingate anaerobik güç testi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

İki Büyük Halk Sağlığı Sorununun Birlikteliği: Sigara ve Tüberküloz

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

YÜZEY KAPLAMASI VE DESTEK KATMAN İLAVESİNİN ALÜMİNYUM LEVHALARIN BALİSTİK PERFORMANSINA ETKİLERİ

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi

Barracks and Brothels: Peacekeepers and Human Trafficking in the Balkans

Polis Bilimleri Dergisi

Antimikrobiyel Peptidler

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

RF’NİN AVRUPA GÜVENLİĞİNE YÖNELİK YENİ ÖNERİLERİNİN AGİT VE AKKA BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Savunma Bilimleri Dergisi

İnmeli Hastalarda İhmal Edilen Bir Sorun: Patolojik Gülme ve Ağlama

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN BULANIK AHP İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Savunma Bilimleri Dergisi

ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞAN PERSONELİN ÖĞRENEN ÖRGÜT KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

ŞEHİRLERDE SUÇ ÖNLEME POLİTİKALARININ GELİŞTİRİLMESİ

Polis Bilimleri Dergisi

İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNDE ÖZ YETERLİLİK ALGISININ ROLÜ

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

MUHAREBE SAHASI DAĞITIM SİSTEMİ İÇİN SEZGİSEL YÖNTEMLER

Savunma Bilimleri Dergisi

Ormancılıkta Kamu Yararı

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

TEMPERLENMİŞ BEYNİTİK BİR ÇELİĞİN BALİSTİK DAVRANIŞI

Savunma Bilimleri Dergisi

SENSÖR VERİSİ BİRLEŞTİRME TEKNİKLERİ VE HEDEF İZLEME SİSTEMİNE UYGULANMASI

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi

Tekrarlayan Atlayışlarda Deneyimsiz Paraşütçülerin Sürekli-Durumluk Kaygı Düzeyleri ve Kalp Atım Hızı Değişimleri

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi