You are here

Search Publications

Displaying 1 - 13 of 13

FUTBOLDA ŞİDDET VE POLİS

Polis Bilimleri Dergisi

2006 FIFA DÜNYA FUTBOL KUPASINDAKİ GOLLERİN TEKNİK VE TAKTİK KRİTERLERE GÖRE ANALİZİ

Spormetre / Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN FUTBOLDA FAİR PLAY’E İLİŞKİN OLUMLU VE OLUMSUZ DAVRANIŞLARA YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ

Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi

Spor Kurumlarının Yönetim Kademelerinde Kadınların Temsili

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

ERKEĞİN ATAERKİL REJİME ENTEGRASYONU: YABANCILAŞMA VE UYUM

Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

SÜPER AMATÖR LİG FUTBOLCULARININ MEVKİLERİNE GÖRE BAZI FİZİKSEL VE TEKNİK PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi- Niğde Üniversitesi

Tıp fakültesi öğrencilerinin spor yapma alışkanlıkları ve spor yaralanmalarının değerlendirilmesi

Gülhane Tıp Dergisi

DEĞİŞEN ULUSLARARASI GÜVENLİK İNŞASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET MESELESİ

Güvenlik Bilimleri Dergisi

SPOR HUKUKUNDA TAHKİM

Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi

FUTBOL ANTRENÖRLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE, TAKIM BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi

Tekstil İşçilerinin Toplumsal Cinsiyete İlişkin Tavır ve Tutumları

International Journal of Humanities and Education

TÜRK TOPLUMSAL HAYATINDA KADININ VARLIĞININ TARİHSEL EKSENDE SORGULANMASI

Turkish Studies

İKTİSAT DÜŞÜNCESİNDE KADININ KONUMU VE FEMİNİST İKTİSAT

İstanbul Üniversitesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Dergisi