You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 42

ULUSLARARASI GÜVENLİĞE YÖNELİK YENİ TEHDİTLER BAĞLAMINDA ÖNLEYİCİ MEŞRU MÜDAFAA

Savunma Bilimleri Dergisi

SICAK PRESLEME YÖNTEMİ İLE Al-Cu-SiCP KOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ VE ABRAZİV AŞINMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Savunma Bilimleri Dergisi

PARÇA TESİRİNE KARŞI PARA-ARAMİD MALZEMEDEN İMAL EDİLEN BALİSTİK ÖZELLİKLİ KOMPOZİT ZIRH

Savunma Bilimleri Dergisi

SAVUNULABİLİR MEKÂN TEORİSİ

Savunma Bilimleri Dergisi

TÜRK HAVA KUVVETLERİ PİLOTLARININ UÇUŞ KOMBİNEZONLARINDAN MEMNUNİYET DURUMLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Savunma Bilimleri Dergisi

ASKERÎ BİRLİKLERDE PERSONEL YETERLİLİĞİ İÇİN BULANIK UZMAN SİSTEM TASARIMI

Savunma Bilimleri Dergisi

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİYLE (AHP) TANKSAVAR SİLÂH SİSTEMİ SEÇİMİ

Savunma Bilimleri Dergisi

Sekiz Haftalık Sezon Öncesi Antrenman Programının Üniversiteli Erkek Boks, Taekwondo ve Karate Sporcularının Fiziksel ve Fizyolojik Özellikleri Üzerine Olan Etkileri

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

İŞ ÖZELLİKLERİ MODELİNİN KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ FAALİYETLERİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA

Savunma Bilimleri Dergisi

GÜVENLİK ÇALIŞMALARI’NDA İKİ TARAF: “GÜVENLĠK DOĞRULTULARI""

Savunma Bilimleri Dergisi

Kronik Böbrek Yetmezliğinde Oksidatif Stres ve "Biyomarkır'ları

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi

TSK YABANCI DİL EĞİTİMİNE ALTERNATİF BİR BAKIŞ

Savunma Bilimleri Dergisi

BİLİŞİM SUÇLARI VE BİLİŞİM SUÇU BİLİNCİ

Savunma Bilimleri Dergisi

MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA GENETİK ALGORİTMALAR VE OPERATÖRLERİN İŞLEVLERİ

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

KARA HARP OKULU ÖĞRENCİLERİNDE MÜKEMMELİYETÇİLİK VE DEPRESYON İLİŞKİSİ

Savunma Bilimleri Dergisi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLİM TARİHİ ANABİLİM DALI'NIN ÇALIŞMALARI (2000-2003)

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

PERSONEL ÇİZELGELEMEDE BAZI PRATİK SEZGİSELLER

Savunma Bilimleri Dergisi

PREEKLAMPTIK HASTALARDA ANTIOKSIDAN AKTIVITE VE LİPİD PEROKSİDASYONU ARASINDAKİ DENGENİN İRDELENMESİ

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

POLİSLERİN SPOR MÜSABAKALARINDAKİ SALDIRGAN SEYİRCİYE MÜDAHALEDE KENDİ TARAFTARLIĞININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

IDEOLOGY, RELIGION AND THE ARMY IN TURKEY (TÜRKİYE'DE ORDU, DİN VE İDEOLOJİ)

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

KADINLARDA MASTEKTOMİNİN PSİKOSOSYAL ETKİLERİ

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

PROFESYONEL ERKEK BASKETBOLCULARIN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ İLE MAÇ BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

Spormetre / Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

OPTİMUM RADAR PARAMETRELERİNİN SÜREKLİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMIYLA KARIŞTIRMA ORTAMINDA RADAR MENZİLİNİN MAKSİMİZE EDİLMESİ İÇİN BELİRLENMESİ

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi

E-BELEDİYECİLİK VE BİR KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Klorprifos-etü'in. HEPG2 hücre dizüerinde hücre canlılığına etkisi ve melatoninin koruyucu etkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

PERSONEL SEÇİMİNDE MÜLAKAT VE MÜLAKAT YÖNTEMLERİ

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi

FUTBOL KARŞILAŞMALARINDA GÖREV YAPAN POLİSLERİN SEYİRCİ SALDIRGANLIĞINI ALGILAMA BİÇİMLERİ

Polis Bilimleri Dergisi

KLİMAKTERİK DÖNEMDEKİ KADINLARA VERİLEN PLANLI SAĞLIK EĞİTİMİNİN MENOPOZAL YAKINMA, TUTUM VE SAĞLIK DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Bilişim Suçlarının Delillendirilmesinde Amerikan Uygulaması ve Ülkemizdeki Durum

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

TÜRKİYE'DE GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK SORUNUNA BİR ÖRNEK: KİT'LERDE UYGULANAN ÜCRET POLİTİKASININ GELİR DAĞILIMINDA YARATTIĞI ADALETSİZLİK VE BEŞERİ SERMAYE TEORİSİ İLİŞKİSİ

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi