You are here

Search Publications

Displaying 1 - 11 of 11

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE ve AİLELERİNE YÖNELİK “BİLGİSAYAR DESTEKLİ DERS ÇALIŞMA ve ÖĞRENME STRATEJİLERİ EĞİTİMİ”NİN BAŞARIYA ETKİSİ

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULLARINDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİ ve ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ (Diyarbakır İli Örneği)

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

OKULLARDA BİLGİ UÇURMA: İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ “BAĞIŞIKLIK” KONUSUNDAKİ BİLİŞSEL YAPILARI

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

GELİŞİMSEL AÇIDAN ÖLÜM KAVRAMI

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

TÜRKİYE VE MISIR SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA OSMANLI ALGISI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolundaki Sendikalara İlişkin Görüşleri

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

İZNİK GÖLÜ HAVZASINDA ÇEVRE SORUNLARI

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Öğretmenlerin Okul Yöneticilerinin Demokratik Tutum ve Davranışlarına İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi