You are here

Search Publications

Displaying 1 - 17 of 17

GÜVENLİK BİLİMLERI ALANI İÇİN BİR EĞİTİM MODELİ ÖNERİSİ

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi

Terörizm, Liberal Devlet ve Uluslararası İşbirliği

Polis Bilimleri Dergisi

TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜYLE BULUNAN SURİYE VATANDAŞLARINA YÖNELİK HARCAMALARIN GÜVENLİK EKONOMİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi

GÜVENLİK ALAN YETERLİLİKLERİ VE AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi

Barracks and Brothels: Peacekeepers and Human Trafficking in the Balkans

Polis Bilimleri Dergisi

POLÎSÎ İLGİLENDİREN TOPLUMSAL OLAYLARIN YÖNETİMİNİ (PÎLTOY) ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Polis Bilimleri Dergisi

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ TARİHİ GELİŞİMİ

Polis Bilimleri Dergisi

Yakalama ve Gözaltına Alma Uygulamalarında Riskler ve İş Kazaları

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

STRATEJİK İSTİHBARAT ve GENEL YANILGILAR

Güvenlik Bilimleri Dergisi

SUÇ SORUŞTURMASINDA OLAY YERİNDE PERSONEL VE İŞLEVLERİ

Polis Bilimleri Dergisi

ŞEHİRLERDE SUÇ ÖNLEME POLİTİKALARININ GELİŞTİRİLMESİ

Polis Bilimleri Dergisi

OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI İLE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ

Polis Bilimleri Dergisi

TERÖRİZMLE MÜCADELE: Devletlerin Ayrı Bir Mücadelesi mi Yoksa Uluslararası Kurumlarla Desteklenmiş Bir Mücadele mi?

Polis Bilimleri Dergisi

MASLOW'UN İHTİYAÇLAR (GÜDÜLER) PİRAMİDİ VE POLİSİN YABANCILAŞMA OLGUSU

Polis Bilimleri Dergisi

POLÎS AKADEMİSİNDE YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE GÜDÜ TİPLERİNİN TANIMI VE GÜDÜLEME: BİR ALAN ÇALIŞMASI

Polis Bilimleri Dergisi

Türkiye’de Kalkınma Ajanslarında Denetim Sorunsalı

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

UYGULAMA VE YARGI İÇTİHATLARI IŞIĞINDA EMNİYET TEŞKİLATI PERSONELİ HAKKINDA CEZA SORUŞTURMASI

Polis Bilimleri Dergisi