You are here

Search Publications

Displaying 1 - 15 of 15

LİSE ÖĞRENCİLERİNDE ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK VE KONTROL ODAĞI ALGILAMA DÜZEYİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

EĞİK BASAMAK ÜZERİNDEN LAMİNER AKIŞIN SAYISAL İNCELENMESİ

Savunma Bilimleri Dergisi

Dünyanın oluşumundan insanlığın gelişimine:Değişimler ve Dönüşümler

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

TÜRK GEMİ İNŞA SANAYİ İŞLETMELERİNDE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ: ÖZELLİKLİ MUHASEBE İŞLEMLERİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ULUSLARARASI SİSTEM VE GÜVENLİK AÇISINDAN DEĞİŞEN SAVAŞ KURGUSU; SİBER SAVAŞ ÖRNEĞİ

Güvenlik Bilimleri Dergisi

VERİ MADENCİLİĞİNDE NESNE YÖNELİMLİ BİRLEŞTİRİCİ HİYERARŞİK KÜMELEME MODELİ

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

TRABZON ÇAMBURNU TERSANESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

TARİHTE TÜRK DENİZCİLİK FAALİYETLERİ VE GÜNÜMÜZ LİMANLARININ GELİŞİM SÜRECİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Hemşirelik Eğitimi Veren Kurumlarda Etik Çalışma İklimi

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi

EFLATUN’UN “KURBAĞA”SI SİNOPE’DEN SİNOP’A: KAYNAKLARA GÖRE SİNOP KENTİNİN FİZİKSEL GELİŞİMİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi

KUR’ÂN’DA İNSAN PSİKOLOJİSİ: ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

The Journal of Academic Social Science Studies

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

BİR BİYOGRAFİ DENEMESİ: EBÛ BEKİR er-RÂZÎ

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi