You are here

Search Publications

Displaying 1 - 24 of 24

BAKTERIYEL PATOJENLERE KARŞI BİTKİLERDEKİ DAYANIKLILIK MEKANIZMALAİRI

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Verticillium dahliae ile İnokule Edilen Yonca Bitkisinden (Medicago sativa cv. Vertus) Elde Edilen Fenilalanin Amonia Lyaz Enziminin Kademeli Olarak Saflaştırılması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi

Frig Vadisi Kültür Mirası Alanlarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi

Bitki Aktivatörü Uygulamalarının Domateste Polen Oluşumu Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Bilge International Journal of Science And Technology Research

Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Meslekten Beklentilerinin Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneğinde İncelenmesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Probiyotik Escherichia coli Suşu Nissle 1917

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Saponin’in GökkuşağıAlabalığı(Oncorhynchus mykiss)’nda CanlıAğırlık Artışı, HSİ(Hepatosomatik İndeks) ve BazıAntioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE PEYZAJ MİMARLIĞINDA KULLANIMI

Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Mannan-oligosakkarit (MOS) Kullanımı Üzerine Türkiye'de Farkındalık Yaratma

Süleyman Demirel University Journal of Eğirdir Fisheries Faculty

KIRMIZIBİBERLERDE ACILIK VE RENK BİLEŞİKLERİ

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

SÜT PROTEİNLERİ KAYNAKLI BİYOAKTİF PEPTİTLER

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Farklı Peyzaj Karakter Alanlarına Göre Doğal ve Kültürel Kaynak Değerlerinin Görsel Analizi: Erzurum Örneği

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

BİTKİSEL ÜRÜNLERE KARŞI TARIMSAL BİYOTERÖRİZM (AGROTERÖRİZM)

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

BAKTERİ AŞILAMASI İLE BİRLİKTE ÇİNKO VE MOLİBDEN UYGULAMASININ DAMLA-89 NOHUT ÇEŞİDİNİN BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI ÖNCESİ TÜRKİYE GENELİNDE VE KAHRAMANMARAŞ İLİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN DURUMU

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi

HASAT SONRASI HASTALIKLARA KARŞI SICAKLIK UYGULAMALARININ KULLANIMI

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Havuçlarda Görülen Depo Hastalıkları ve Yönetimi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

TOPRAK KÖKENLİ FUNGAL PATOJENLERİN FLUORESAN PSEUDOMONADLARLA BİYOLOJİK MÜCADELESİ

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

YENİ DOĞAN BUZAĞILARDA KOLOSTRUMUN ÖNEMİ

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

EKTOMİKORİZANIN TARIM VE ORMANCILIK BAKIMINDAN ÖNEMİ

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Hassas Uygulamalı Tarım Teknolojilerinin Sulama Alanında Kullanımı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Hayvan Beslemede Antibiyotik ve Antiparaziterlere Alternatif Olarak Bitkisel Ekstraklar ve Pelinotu’nun (Artemisia Absinthium) Kullanılması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi

GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR: I. BİTKİLER

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Farklı Düzeylerde α- tokoferol asetat ve Defne Ekstratı İçeren Antioksidantlı Yemlerin Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Büyüme Parametreleri Ve Fileto Yağ Asitlerine Etkileri

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi