You are here

Search Publications

Displaying 1 - 18 of 18

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

DİN GÖREVLİLERİNDE DÜŞÜNME STİLLERİ VE DİNİ BAŞA ÇIKMA

Turkish Studies

21.YÜZYIL İÇİN ABD GÜVENLİK POLİTİKASI VE BÜYÜK ORTA DOĞU GİRİŞİMİ

Savunma Bilimleri Dergisi

Yeni Tehditler, Güvenliğin Genişleme Boyutları ve İnsani Güvenlik

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Eğitim örgütlerinde yabancılaşma ve yönetimi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: SU ÜRÜNLERİ İŞLETMELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ YAKLAŞIMI KULLANILARAK TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİNİN ÖLÇÜMÜ

The Journal of Academic Social Science Studies

KÜLTÜREL MİRAS OLARAK 'NAHİTİYA' NİĞDE

Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

LİDERLİK DAVRANIŞI VE TOPLUMSAL NORM İLİŞKİSİ :AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Hemşirelik Eğitimi Veren Kurumlarda Etik Çalışma İklimi

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi

BİREYLERİ REKREATİF SPOR ETKİNLİKLERİNE MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN REMM ÖLÇEĞİNİ KULLANARAK ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: ANTALYA ÖRNEĞİ

Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi

Sivil toplum kuruluşlarının etkin yönetimi için Stratejik işbirliği ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Suna-İnan Kıraç Antalya Eğitim Parkı örneği

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Nanoatıklar ve çevre: Atık yönetiminde yeni bir yaklaşım

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Hassas Uygulamalı Tarım Teknolojilerinin Sulama Alanında Kullanımı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretmenlere Yönelttikleri Yıldırma Davranışları ve Bu Davranışların Nedenleri

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

TÜRK HARF DEVRİMİNİN KÜLTÜREL TEMELLERİ

Folklor/Edebiyat Dergisi

KRİZ YÖNETİM SÜRECİ: TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN ÖZEL BİR BANKA ÜZERİNE İNCELEME

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ POLİTİKA BİLİMİNE YÖNELİK EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi