You are here

Search Publications

Displaying 1 - 12 of 12

MANYETİK ANOMALİ İLE DENİZALTILARIN ALGILANMASI VE YÖNLERİNİN BELİRLENMESİ

Savunma Bilimleri Dergisi

TÜRKİYE’DE DİN PSİKOLOJİSİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM (1949‐2015) ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER ‐ I (Yüksek Lisans)

bilimname

BİLGİSAYARLA ADIM MOTORLARIN KONTROLÜ VE TAHRİBATSIZ TEST UYGULAMALARINA SAĞLADIĞI KAZANIMLAR

Savunma Bilimleri Dergisi

RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN MATEMATİKSEL MODELLEMESİ VE ÖRNEK UYGULAMA

Savunma Bilimleri Dergisi

ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞAN PERSONELİN ÖĞRENEN ÖRGÜT KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

LİDERLİK DAVRANIŞI VE TOPLUMSAL NORM İLİŞKİSİ :AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

AISI 304 ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN TİTANYUM KARBÜR KAPLAMALI KESİCİ TAKIM İLE TORNALAMA İŞLEMİNDE KESME KUVVETLERİNİN İNCELENMESİ

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

TURİST REHBERLERİNİN İŞ YAŞAMINDAKİ ROLLERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

YAPILANDIRMACI KURAMA DAYALI 5E ÖĞRETİM MODELİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi

ÖĞRENCİLERİN YEREL HALKA BAKIŞ AÇILARI İLE YÖRE HAKKINDAKİ TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: HARMANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

LİSE 1. SINIF BİYOLOJİ DERSİ “YAŞAMIN TEMEL BİLEŞENLERİ” ÜNİTESİNİN ANALİZİ VE AŞAMALILIK İLİŞKİSİ

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Örgütsel Politika, Hofstede'in Örgüt Kültürü Boyutları, İş Tutumları ve İş Çıktıları İlişkisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi