You are here

Search Publications

Displaying 1 - 12 of 12

ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÇALIŞMALARI ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR ÇÖZÜMLEME: TELEOLOJİK VE EPİSTEMOLOJİK KAYGILAR

Savunma Bilimleri Dergisi

EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARINDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNSALI

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Akbulut, U. (2007). ODTÜ Teknokent, Üniversite Savunma Sanayi İşbirliği, ODTÜ Seminer Notları, Ankara. Almeida, A., Santos, C. ve Silva, M.R. (2010). Science and technologic parks in regional ınnovation systems: The case of follower regions. Universitetet

LİDERLİK TARZLARININ GÜVEN VE ADALET ALGISI YOLUYLA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİLERİ

Savunma Bilimleri Dergisi

YÖNETİCİNİN GÜÇ KAYNAKLARI ALGISI VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI: KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Sessizlik İlişkisine Yönelik Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi

Sosyal fobide bilissel süreçleri değerlendirmeye yönelik yeni bir ölçme aracı: Sosyal düsünceler ve inançlar ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

İŞ TATMİNİ ALT BOYUTLARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: YÖNETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Savunma Bilimleri Dergisi

BEŞ YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN MARMARA SOSYAL DUYGUSAL UYUM ÖLÇEĞİ' NİN ( MASDU-5 YAŞ ) GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Sporda İmgeleme Envanterinin Türk Sporcular için Uyarlanması

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

d2 DİKKAT TESTİNİN SPORCULARDA GÜVENİRLİĞİ VE GEÇERLİĞİ

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

PSİKOLOJİK RAHATLIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi