You are here

Search Publications

Displaying 1 - 23 of 23

TARİHSEL SÜREÇTE SAVUNMA PLANLAMASI YAKLAŞIMLARI İLE SAVUNMA TEDARİK SİSTEMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi

SAVUNMA PLANLAMASININ EKONOMİYE ETKİLERİ VE SAVUNMA BÜTÇELERİ

Savunma Bilimleri Dergisi

STRATEJİK SAVUNMA VE GÜVENLİK PLANLAMASINDA ORTAK BİR YAKLAŞIM OLARAK SENARYO TEMELLİ PLANLAMA

Güvenlik Bilimleri Dergisi

SAVUNMA TEDARİKİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR: EVRİMSEL TEDARİK STRATEJİSİ VE TÜRKİYE AÇISINDAN BİR

Savunma Bilimleri Dergisi

SAVUNMA PLANLAMASINDA BELİRSİZLİK VE BELİRSİZLİKLE BAŞA ÇIKMADA ESNEK YAKLAŞIMLAR

Savunma Bilimleri Dergisi

STRATEJİK YOL HARİTASI OLUŞTURULMASINDA DENGELİ SONUÇ KARTI: SAVUNMA PLANLAMASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

Güvenlik Bilimleri Dergisi

21'İNCİ YÜZYIL ORTAK GÜVENLİK ORTAMI: ASKERÎ STATÜLÜ KOLLUK KUVVETLERİ İÇİN PLÂNLAMA ÖNERİLERİ

Güvenlik Bilimleri Dergisi

ULUSLARARASI GÜVENLİĞE YÖNELİK YENİ TEHDİTLER BAĞLAMINDA ÖNLEYİCİ MEŞRU MÜDAFAA

Savunma Bilimleri Dergisi

21.YÜZYIL İÇİN ABD GÜVENLİK POLİTİKASI VE BÜYÜK ORTA DOĞU GİRİŞİMİ

Savunma Bilimleri Dergisi

ABD Başkanları G.W. Bush ve B. Obama Dönemlerinde Yayımlanan Ulusal Güvenlik Stratejilerinde İttifak Söylemleri ve S.Walt’un İttifak Teorisi

Savunma Bilimleri Dergisi

KAMU YÖNETİMİNDE YAŞANAN DÖNÜŞÜMLERİN İÇ GÜVENLİK SEKTÖRÜNE YANSIMALARI

Güvenlik Bilimleri Dergisi

Yeni Tehditler, Güvenliğin Genişleme Boyutları ve İnsani Güvenlik

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

KRİZ YÖNETİMİ VE GÜÇ KULLANIMI

Savunma Bilimleri Dergisi

11 EYLÜL SONRASINDA YENİ GÜVENLİK ANLAYIŞI, İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİK KOLLUK

Polis Bilimleri Dergisi

Uluslararası Sistemde Güvenlik Kavramının Değişimi Ekonomik Ve Jeopolitik Arka Planı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ULUSLARARASI SİSTEM VE GÜVENLİK AÇISINDAN DEĞİŞEN SAVAŞ KURGUSU; SİBER SAVAŞ ÖRNEĞİ

Güvenlik Bilimleri Dergisi

GELECEĞİN GÜVENLİK ORTAMININ ŞEKİLLENMESİNDE HİBRİT SAVAŞ MODELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Güvenlik Bilimleri Dergisi

TERÖRİZMLE MÜCADELE: Devletlerin Ayrı Bir Mücadelesi mi Yoksa Uluslararası Kurumlarla Desteklenmiş Bir Mücadele mi?

Polis Bilimleri Dergisi

KARADENİZ'İN GÜVENLİĞİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK

Karadeniz Araştırmaları Dergisi

THOMAS HOBBES VE JOHN LOCKE’UN GÜVENLİK ANLAYIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ

Güvenlik Stratejileri Dergisi

GÜÇSÜZ GÜÇ

Güvenlik Stratejileri Dergisi

3B YAZICI: ATLANTİK VE AVRASYA REKABETİNDE YENİ BİR FAKTÖR

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

BURSA’DA DIŞA KAPALI KONUT YERLEŞMELERİNİN OLUŞUM SÜRECİ VE SINIFLANDIRILMASI

Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi