You are here

Search Publications

Displaying 1 - 19 of 19

TARİHSEL SÜREÇTE SAVUNMA PLANLAMASI YAKLAŞIMLARI İLE SAVUNMA TEDARİK SİSTEMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi

SAVUNMA PLANLAMASININ EKONOMİYE ETKİLERİ VE SAVUNMA BÜTÇELERİ

Savunma Bilimleri Dergisi

STRATEJİK SAVUNMA VE GÜVENLİK PLANLAMASINDA ORTAK BİR YAKLAŞIM OLARAK SENARYO TEMELLİ PLANLAMA

Güvenlik Bilimleri Dergisi

SAVUNMA TEDARİKİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR: EVRİMSEL TEDARİK STRATEJİSİ VE TÜRKİYE AÇISINDAN BİR

Savunma Bilimleri Dergisi

SAVUNMA PLANLAMASINDA BELİRSİZLİK VE BELİRSİZLİKLE BAŞA ÇIKMADA ESNEK YAKLAŞIMLAR

Savunma Bilimleri Dergisi

STRATEJİK YOL HARİTASI OLUŞTURULMASINDA DENGELİ SONUÇ KARTI: SAVUNMA PLANLAMASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

Güvenlik Bilimleri Dergisi

POLİS EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - Polis Eğitimcileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma -

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARINDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNSALI

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Bir Mesleki Eğitim Kurumu Olarak Polis Meslek Yüksek Okulları

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

SOSYAL SERMAYEYİ ARTIRMA ROLÜ VE KATKISI BAĞLAMINDA POLİS DAVRANIŞLARI

Polis Bilimleri Dergisi

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME VE POLİS EĞİTİMİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ

Polis Bilimleri Dergisi

Türk Polis Teşkilatında İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Analizlerinin İşe Alma ve Eğitim Müfredatlarının Oluşturulmasındaki Önemi

Polis Bilimleri Dergisi

Sosyal fobide bilissel süreçleri değerlendirmeye yönelik yeni bir ölçme aracı: Sosyal düsünceler ve inançlar ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

TÜRK POLİS EĞİTİMİNDE TEORİDEN PRATİĞE GEÇİŞ: UYGULAMALI DURUM EĞİTİMİ

Polis Bilimleri Dergisi

Polis Eğitiminde Teoriden Pratiğe Geçiş:Uygulamalı Durum Eğitimi

Polis Bilimleri Dergisi

BEŞ YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN MARMARA SOSYAL DUYGUSAL UYUM ÖLÇEĞİ' NİN ( MASDU-5 YAŞ ) GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Sporda İmgeleme Envanterinin Türk Sporcular için Uyarlanması

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

d2 DİKKAT TESTİNİN SPORCULARDA GÜVENİRLİĞİ VE GEÇERLİĞİ

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

PSİKOLOJİK RAHATLIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi