You are here

Search Publications

Displaying 1 - 12 of 12

KARA KUVVETLERİ YURT SEVGİSİ EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Savunma Bilimleri Dergisi

ERGENLERİN DUYGUSAL ZEKALARININ ÇATIŞMA EĞİLİMLERİNE VE SUÇ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

KARA KUVVETLERİ HAVACILIĞINDA UÇUŞ EĞİTİM PERFORMANSI BELİRLEYİCİLERİNİN ANALİZİ

Savunma Bilimleri Dergisi

EĞİTİM DEĞERLENDİRME ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: KARA HAVACILIK SINIFI TEKNİSYEN ASTSUBAY TEMEL EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.

Savunma Bilimleri Dergisi

KARA HARP OKULU ÖĞRENCİLERİNDE MÜKEMMELİYETÇİLİK VE DEPRESYON İLİŞKİSİ

Savunma Bilimleri Dergisi

Benlik kavramı bağlamında ‘Kürk Mantolu Madonna’ karakterlerinin çözümlenmesi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Sosyodemografik Özellikleri ve Psikolojik İhtiyaçlarının İncelenmesi: Adile Sadullah Mermerci Örneklemi

Polis Bilimleri Dergisi

Travma sonrası stres bozukluğunda bilişsel süreçler

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Türk Örnekleminde Avukat Olan İle Olmayanların Adalete Ve Türkiye'deki Hukuk Sistemine İlişkin Sosyal Temsilleri

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Klinik Olmayan Örneklemde Beş Faktör Kişilik Envanteri Belirti Tarama Amaçlı Kullanılabilir mi?: Ön Çalışma

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Farklı Dini İnanışlardaki Bireylerin Ölüm Kaygıları ile Ruhsal Belirtiler ve Sosyo-Demografik Değişkenler Arasındaki İlişkiler

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Örgütlerde Güç Olgusu ve Gücün Kullanımı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi