You are here

Search Publications

Displaying 1 - 13 of 13

ÖĞRETİM ELEMANLARININ İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNİ KULLANMA DÜZEYİ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ-SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

The Journal of Academic Social Science Studies

İŞE YABANCILAŞMA İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM ARASINDAKİ İLİŞKİ

The Journal of Academic Social Science Studies

DAVID HUME DÜŞÜNCESİNDE AHLAKIN ZEMİNİ OLARAK BENLİK VE KİŞİSEL ÖZDEŞLİK

Turkish Studies

ESTETİK YETKİNLİK AÇISINDAN HZ. PEYGAMBER’İN ŞEMAİLİ

The Journal of Academic Social Science Studies

DAYANIKLILIK ANTRENMANI YAPAN ATLETLERDE E VİTAMİNİ KULLANIMININ OKSİDAN VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ VE KAS HASARI ÜZERİNE ETKİSİ

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi- Niğde Üniversitesi

SPOR FEDERASYONU ÇALIŞANLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KOPYA ÇEKME DAVRANIŞI İLE İLGİLİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

TÜRK SPOR MEDYASINDA KADIN

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

SPOR HUKUKUNDA TAHKİM

Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi

Tekstil İşçilerinin Toplumsal Cinsiyete İlişkin Tavır ve Tutumları

International Journal of Humanities and Education

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM VE ÖRGÜTSEL MUHALEFET ARASINDAKİ İLİŞKİ

Turkish Studies

UNESCO’NUN TARİH EĞİTİMİ YAYINLARINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME (1947-2012)

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

TÜRKİYE'DE 1980 SONRASI DONEMDE DEVLET AYGITININ DÖNÜŞÜMÜ

Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi