You are here

Search Publications

Displaying 1 - 15 of 15

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN YETKİ DEVRİ İLE KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Patoloji Laborantlarında Ksilen Solumanın Antioksidan Sistem Üzerine Etkileri

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

TERRORISM AND VIOLENCE: Turkish Case

Polis Bilimleri Dergisi

EMNİYET ÖRGÜTÜNDE HİZMET İÇİ EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİN UYGULAMASI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Polis Bilimleri Dergisi

OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI İLE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ

Polis Bilimleri Dergisi

BİYOLOJİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi

Türkiye 'deki Polislik Uygulamaları Perspektifinden POLİS MESLEK ETİĞİ

Polis Bilimleri Dergisi

AĞAÇİŞLERİ SEKTÖRÜNDEKİ TEK KANALLI KUYRUK SİSTEMİNDE SİMÜLASYON ANALİZİ UYGULAMASI

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

UYGULAMA VE YARGI İÇTİHATLARI IŞIĞINDA EMNİYET TEŞKİLATI PERSONELİ HAKKINDA CEZA SORUŞTURMASI

Polis Bilimleri Dergisi

KIRMIZIBİBERLERDE ACILIK VE RENK BİLEŞİKLERİ

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Al2O3 PARTİKÜL TAKVİYELİ 2024 ALÜMİNYUM METAL MATRİKSLİ KOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI ÖNCESİ TÜRKİYE GENELİNDE VE KAHRAMANMARAŞ İLİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN DURUMU

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi

İNSAN HAKLARI İHLALLERİNDE İDARENİN GENEL SORUMLULUĞU

Polis Bilimleri Dergisi

TÜRKİYE'DEKİ İLLERİN EMNİYET VE ASAYİŞ BAKIMINDAN RİSK DURUMLARININ BELİRLENMESİNDE BİR YÖNTEM ÖNERİSİ

Polis Bilimleri Dergisi

Doğal Afet Yönetimi ve Yerel Gündem 21 Çalışmaları Kapsamında İzmir'de Deprem Riski

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi