You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 55

SAVUNMA SANAYİİNDE VASIFLI İŞÇİLERİN YABANCI UZMANLAR HAKKINDA TUTUMLARI

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

ÇALIŞANLARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE MÜZAKERECİLİK YETENEKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: SİGORTACILIK VE LOJİSTİK SEKTÖRLERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

ÖĞRETMENLERİN OKUL ORTAMINDA SİGARA İÇİLMESİ VE ÖĞRENCİLERİN SİGARA KULLANIMI KONUSUNA YAKLAŞIMLARI

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN YETKİ DEVRİ İLE KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

TÜRKİYE'DE ÖZEL OKULLAR HAKKINDAKİ TUTUMLA İLGİLİ BÎR ARAŞTIRMA

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

SPASTİK, OTİSTİK VE ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN VE KARDEŞLERİNİN KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

AÇIK KAYGI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ İLE İLGİLİ BİR ÇALIŞMA

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

DOWN SENDROM'L U ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE YAPILAN GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA ÇALIŞMASININ AİLELERİN DEPRESYON DÜZEYLERİ VE AİLE YAPILARI ÜZERİNE ETKİSİ

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Eğitim denetmenleri ile Bakanlık denetmenlerinin etik davranışlarına ilişkin öğretmen görüşleri

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

POLİS EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - Polis Eğitimcileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma -

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

LİSELİ ERGENLERİN ANNE-BABA TUTUMLARINI ALGILAMALARI İLE UYUM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNDE AÇILAN KURSLARIN AMACI VE KATILAN YETİŞKİN KATILIMCILAR

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

HİZMET OLGUSU VE EĞİTİM

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

RESMİ VE ÖZEL İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN DİSİPLİN SORUNLARI VE ÖDÜLLENDİRME UYGULAMALARI

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

BENLİK VE MESLEKİ BENLİK KAVRAMLARININ ÖĞRENİM YILLARI İLE İLİŞKİSİ

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

ÖĞRETMENLERİN DEĞER YARGILARININ EĞİTİM SÜREÇLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE EĞİTİM VE AVRUPA VATANDAŞLIĞI

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

TOPLAM KALİTE BAĞLAMINDA SINIF İÇİNDE İLETİŞİM YOLLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

HATİP ATATÜRK

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞUNDA ÖĞRETMEN YETİŞTİRME

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Amatör Futbolcuların Vücut Kitle İndeksi, Denge ve Çeviklik Özelliklerinin Mevkilere Göre Değerlendirilmesi

International Journal of Sport, Exercise and Training Sciences

DIŞ KAYNAK KULLANIMININ FAYDALARININ ASKERI LOJISTIKTE DIŞ KAYNAK KULLANIMI EĞILIMINE ETKILERI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA

Savunma Bilimleri Dergisi

PSİKANALİZ KURAMI VE ÖZELLİKLERİ

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün toplam kalite yönetimine geçiş sürecinde personelin yaklaşımının belirlenmesi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

RESİM ÖĞRETMENİ ADAYLARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

LİDERLİK TARZLARININ GÜVEN VE ADALET ALGISI YOLUYLA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİLERİ

Savunma Bilimleri Dergisi

Sürtünme karıştırma nokta kaynak tekniği ile birleştirilen farklı alüminyum levhaların taguchi analizi

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Türbülans Etkinliği ile Kaos Öğretimi: Doğada Konaklamalı Kamp Uygulaması

Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi

MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN KONSER KAYGILARININ CİNSİYET, KİŞİLİK VE OKUL DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISININ İŞE YABANCILAŞMA VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİNİN İNCELENMESİ: İSTANBUL ÖZEL HASTANELERİNDE BİR ÇALIŞMA

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi