You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 136

EKONOMİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI: SAVUNMA SANAYİİ

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

BASKETBOLDA TOP HAKİMİYETİNİN ANALİZİ VE TAKIM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ

Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi

İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının bilgi işçilerinin işten ayrılma niyetine etkisinde duygusal bağlılığın aracılık ve düzenleyicilik rolü

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Yenilik Yönetimi Yeterliklerine İlişkin Öğretmen Algıları

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

SEVİYE BELİRLEME SINAVI (SBS) İNGİLİZCE SORULARININ BİLİŞSEL ALAN TAKSONOMİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Akademik Bakış

DEĞER EĞİTİMİNDE KARİKATÜR KULLANIMI: İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ŞEFKAT VE MERHAMET DEĞER ALGILARININ BELİRLENMESİ

The Journal of Academic Social Science Studies

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE ve AİLELERİNE YÖNELİK “BİLGİSAYAR DESTEKLİ DERS ÇALIŞMA ve ÖĞRENME STRATEJİLERİ EĞİTİMİ”NİN BAŞARIYA ETKİSİ

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

YARATICI DRAMA EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN 60-72 AYLAR ARASINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYAL-DUYGUSAL DAVRANIŞLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

İlköğretim Öğrencilerinin Saldırgan Davranışları ile Yaş, Cinsiyet, Başarı Durumu ve Öfke Arasındaki İlişkiler

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD)

Eğitim denetmenleri ile Bakanlık denetmenlerinin etik davranışlarına ilişkin öğretmen görüşleri

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

JAPONYA EĞİTİM SİSTEMİNDE YÜKSEKÖĞRETİM

The Journal of Academic Social Science Studies

COĞRAFYA ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA (1924’TEN GÜNÜMÜZE) ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK KÜLTÜRÜ

The Journal of Academic Social Science Studies

Yüksek Lisans Öğrencilerinin İyi Bir Tez Danışmanından Beklentilerine İlişkin Nitel Bir Çalışma

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yaşlılık ve oksidatif stres

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

İnsansız Hava Araçları için Çok Kriterli Güzergâh Planlama Modeli

Savunma Bilimleri Dergisi

Eğitmen Konsol Yazılımları için Kullanıcı Arayüzü Kılavuzu Geliştirilmesi ve Geçerleme Süreci

Savunma Bilimleri Dergisi

Ağların Hareketli Yol-Kesici Tarafından En Kısa Güzergâh Kullanılarak Kesilmesi

Savunma Bilimleri Dergisi

HAVA SAVUNMA SEKTÖRÜ TEZGAH YATIRIM PROJELERİNİN BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi

İŞ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN KRİTERLERİN VE ALTERNATİFLERİN AHP METODU İLE BELİRLENMESİ

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Sigara içen bireylerde egzersizin oksidatif stresi azaltmadaki etkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Çoklu İnsansız Hava Aracı Simülasyonları için Altyapı Çözümü

Savunma Bilimleri Dergisi

Kıbrıs'ta Gobi ve Gali plânlarına göre harita meselesi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Genel Amaçlı Araştırma Simülatörü: Donanım ve Yazılım Altyapısının Tasarlanması ve Geliştirilmesi

Savunma Bilimleri Dergisi

BÜYÜK ADAM DÜŞÜNCESİNDEN LİDERLİKTE ÖZELLİKLER KURAMINA KAVRAMSAL BİR BAKIŞ

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

İnsansız Suüstü Aracı Karakol Görevinin NATO Veri Modeli (JC3IEDM) ile Modellenmesi

Savunma Bilimleri Dergisi

Dağınık Aviyonik Mimari Kullanan Bir Uçak için Küçük Ölçekli İki Simülatör Tasarım ve Uygulama Örneği: Temel Uçuş Göstergeleri ve Uyarı Sistemi Benzetimleri

Savunma Bilimleri Dergisi

Taktik Data Link Teknolojilerinde Birlikte Çalışabilirlik ve Kritik Simülasyon Bileşenleri

Savunma Bilimleri Dergisi

Araç Dinamiği Modellenmesi, Simülasyonu ve Görselleştirilmesi

Savunma Bilimleri Dergisi

Gerçek Zaman Kısıtları Altında Seyrüsefer Planlamaya Yeni Bir Yaklaşım

Savunma Bilimleri Dergisi