You are here

Search Publications

Displaying 1 - 13 of 13

Çevresel ve Milli Güvenlik Boyutları Açısından Biyolojik Çeşitlilik ve Tehlikeler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Türkiye 'deki Polislik Uygulamaları Perspektifinden POLİS MESLEK ETİĞİ

Polis Bilimleri Dergisi

GEZİ RUHU’NUN PSİKOLOJİSİ

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

15 TEMMUZ SONRASI TÜRKİYE – FRANSA İLİŞKİLERİ: DEĞİŞİM Mİ? SÜREKLİLİK Mİ?

Turkish Studies

KENTSEL ALANDA MEKÂNSAL DÜZENLEME VE KADININ KENT KULLANIM HAKKI: HOPA ÖRNEĞİ

Karadeniz Araştırmaları Dergisi

BİLGİ KENTİ: BİR DEĞİŞİMİN ANATOMİSİ

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

İBN HALDUN'UN SİYASET TEORİSİ VE SİYASAL SİSTEM SINIFLANDIRMASI

Turkish Studies

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA ÇEK VE ROMANYA CUMHURİYETLERİ’NİN DEMOKRATİKLEŞME REFORMLARI

Karadeniz Araştırmaları Dergisi

Mukaddime’ye Giriş: Kahır ve Şiddete Dayalı Siyasetin Yükseliş ve Düşüşü

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Modern Mısır Düşüncesinde Hilafet Tartışmaları

International Journal of Political Studies

TÜRK TOPLUMSAL HAYATINDA KADININ VARLIĞININ TARİHSEL EKSENDE SORGULANMASI

Turkish Studies

MUHAFAZAKÂR IDEOLOJI VE RASYONALITE

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

1982 Sonrası Anayasa Mahkemesinin Verdiği Siyasi Parti Kapatma Kararlarının Demokratikleşme Bağlamında İncelenmesi

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi