You are here

Search Publications

Displaying 31 - 60 of 69

TRABZON ÇAMBURNU TERSANESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Eğitim Denetmenlerinin İletişim Becerilerine İlişkin Öğretmen Algıları

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

ERKEĞİN ATAERKİL REJİME ENTEGRASYONU: YABANCILAŞMA VE UYUM

Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Okul ve aile ilişkileri: birlikte çalışan öğretmenler ve ebeveynler

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

TARİHTE TÜRK DENİZCİLİK FAALİYETLERİ VE GÜNÜMÜZ LİMANLARININ GELİŞİM SÜRECİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yaratıcı Çocuk Yetiştirmede Problemler ve Çözüm Önerileri

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

GÖRÜNTÜ İŞLEME VE BEŞ EKSENLİ ROBOT KOL İLE ÜRETİM BANDINDA NESNE DENETİMİ

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (DKK)’NA (OUTSOURCING) GENEL BAKIŞ

Kırklareli University Journal Of The Faculty Of Economics and Administrative Sciences

Endüstri Kenti Karabük'ün Sosyal Yaşantısının Şekillenişinde Yenişehir Sineması'nın Rolü

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

ETİK LİDERLİK TARZI, DUYARSIZLAŞMA VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ÖN ISITMA SICAKLIĞININ Ni3Al/NiAl/NiTi BİLEŞİKLERİNDEN OLUŞAN FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ MALZEMENİN YAPISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Machiavelli ve Makyevelizm

Beytulhikme An International Journal of Philosophy

Kayıtdışı Ekonomi: Türkiye Ekonomisi ve Türk Turizm Sektörü İçin Genel Bir Değerlendirme

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi

SULU ORTAMDA SİLİSYUM NİTRÜR ÜZERİNDEKİ NANOYAPILI YÜZEYLERİN ÇOK DÜŞÜK SÜRTÜNME ÖZELLİKLERİ

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

BORNOZLUK KADİFE KUMAŞLARIN HATA KONTROLÜ VE HATA PUAN SİSTEMLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

İş Hayatındaki Tükenmişlik Sendromunun Ekonomik Yansımaları: Bir Literatür Araştırması

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Lider-Üye Etkileşiminin İşgören Performansına Etkisinde Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarının Rolü

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

PROJE PERFORMANSI DEĞERLENDİRME MODEL ÖNERİSİ: KÖPRU MODELİ

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİN TUTUMLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Diisobutyl Phthalate’ ın (DIBP) Sıçan Karaciğeri Üzerine Histopatolojik Etkileri

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma İlgi Ve Alışkanlıkları

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

Eğitim Kurumlarındaki Sosyal Kulüplerin Etkililiğinin İncelenmesi: Uygulamada Değişim İhtiyacı

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Geçen “Yılan” ve “Süt” İmgelerini Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Okumak

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Öğretmen Adaylarının Öğretmen Eğitimcisine İlişkin Metaforik Algıları

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

GÜNEBAKAN: UZAY TABANLI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi

ÖĞRENCİLERİN YEREL HALKA BAKIŞ AÇILARI İLE YÖRE HAKKINDAKİ TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: HARMANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ütopyadan Doğmak, Ütopya Doğurmak: Heterotopya Kavramı ve Heterotopya Bağlamında Balık İzlerinin Sesi

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Türk Cumhuriyetleri’nin Bilgi Ekonomisi Analizi

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi

LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

MÜLTECİLER VE İNSAN HAKLARI

Moment Dergi