You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 55

Spor Bilimlerinde Lisansüstü Öğretimin Mevcut Durumu ve İhtiyaçları

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

Amerikan futbolcularında farklı protokollerden elde edilen anaerobik performans değerleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Wingate anaerobik güç testi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ İNCELENMESİ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Sigara içen bireylerde egzersizin oksidatif stresi azaltmadaki etkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Amatör Futbolcuların Vücut Kitle İndeksi, Denge ve Çeviklik Özelliklerinin Mevkilere Göre Değerlendirilmesi

International Journal of Sport, Exercise and Training Sciences

Türkiye 1. Ligi Erkek Hentbol Takımlarının Müsabaka Analizlerinin İncelenmesi

Spor Bilimleri Dergisi

AKUT EGZERSİZİN FUTBOLCULARDA ANTİOKSİDAN SİSTEM PARAMETRELERİNE ETKİSİ

Spormetre / Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Sekiz Haftalık Sezon Öncesi Antrenman Programının Üniversiteli Erkek Boks, Taekwondo ve Karate Sporcularının Fiziksel ve Fizyolojik Özellikleri Üzerine Olan Etkileri

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

2006 FIFA DÜNYA FUTBOL KUPASINDAKİ GOLLERİN TEKNİK VE TAKTİK KRİTERLERE GÖRE ANALİZİ

Spormetre / Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

AMPUTE FUTBOL OYUNCULARININ PERFORMANS İLE İLGİLİ FİZİKSEL UYGUNLUK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

International Journal of Science Culture and Sport

ADOLESAN DÖNEM BASKETBOLCULARDA MEVKİLERE GÖRE YAPISAL VE MOTORİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi- Niğde Üniversitesi

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ THU (TOPLUMA HİZMET UYGULAMARI) DERSİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ: NİTEL ÇALIŞMA

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün toplam kalite yönetimine geçiş sürecinde personelin yaklaşımının belirlenmesi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Kuvvet Antrenmanlarının 18–22 Yaş Erkek Taekwondocularda Anaerobik Güce Etkisi

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi

YILDIZ BASKETBOL MİLLİ TAKIMINDA YER ALAN KIZ SPORCULARIN KUVVET PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ VE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

International Journal of Science Culture and Sport

POLİSLERİN SPOR MÜSABAKALARINDAKİ SALDIRGAN SEYİRCİYE MÜDAHALEDE KENDİ TARAFTARLIĞININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Türkiye Basketbol Ligi Takımlarının Farklı Sezonlardaki Verimlilik Oranlarının Karşılaştırması

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Spor Yapma Durumlarına göre Zorbalık Eğilimleri ve Zorbalıkla Baş Etme Tarzlarının Spor ve Özel Eğitim Açılarından İncelenmesi

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi

VOLEYBOLCULARIN FARKLI MAÇ PERFORMANSLARI İÇİN TEKRARLANAN ÖLÇÜMLER YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi- Niğde Üniversitesi

DAYANIKLILIK ANTRENMANI YAPAN ATLETLERDE E VİTAMİNİ KULLANIMININ OKSİDAN VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ VE KAS HASARI ÜZERİNE ETKİSİ

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi- Niğde Üniversitesi

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN FUTBOLDA FAİR PLAY’E İLİŞKİN OLUMLU VE OLUMSUZ DAVRANIŞLARA YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ

Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi

PROFESYONEL ERKEK BASKETBOLCULARIN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ İLE MAÇ BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

Spormetre / Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Ankara Polis Koleji öğrencilerinin vücut kompozisyonlarının değerlendirilmesi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

ERKEN CUMHURİYETTE BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN İDEOLOJİK TEMELLERİ

Turkish Studies

UEFA FUTSAL EURO 2012: TÜRKİYE FUTSAL MİLLİ TAKIMININ GRUP MAÇLARI TEKNİK VE TAKTİK ANALİZİ

Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi

Basketbolcuların Oyun Pozisyonlarına Göre Reaksiyon Zamanlarının Karşılaştırılması

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi

YÜZME HAVUZLARINDA GÜVENLİK VE YÖNETİM

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi- Niğde Üniversitesi

SPOR FEDERASYONU ÇALIŞANLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi

BİREYLERİ REKREATİF SPOR ETKİNLİKLERİNE MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN REMM ÖLÇEĞİNİ KULLANARAK ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: ANTALYA ÖRNEĞİ

Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi