You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 164

ÜNİVERSİTEDE OKUYAN KIZ ÖĞRENCİLERİN CİNSİYET ROLÜ TUTUMLARI BAĞLAMINDA AİLE VE EVLİLİK KURUMLARINA BAKIŞLARI (Selçuk Üniversitesi Örneği)

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMLERİNDE ÖĞRENCİ MOTİVASYONU

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiiller: Almanca ve Türkçe Gazete Metinlerinde Bir Çözümleme

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

LİVÂYÎ BEY MECMÛ'ASI

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

ALMANCAYI İKİNCİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN EN SIK YAPTIKLARI YAZIM HATALARI VE BUNLARIN SEBEPLERİ

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

TÜRK, İSRAİL VE ALMAN EDEBİ METİNLERİNDE-ÇATIŞMACI KÜLTÜR OLARAK POLİTİKA

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Börükçü’den Bir Grup Siyah Figürlü Lekythos

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

FRANSA MİLLÎ KÜTÜPHANESİNDEKİ CÖNKLERDE ÂŞIK ÖMER ADINA KAYITLI ŞİİRLER

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Eleştiri Kültürünün Konya Türkülerine İz Düşümü

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

FAZLÎ'NİN CÂMİ'-İ KASAS VE KİTÂB-IFAZLULLÂH MESNEVİLERİ

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

SÂLİM'İN HUSREV Ü ŞÎRÎNİ ÜZERİNE...

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Yazı ve Benlik: John Fowles’ın Kurgu Dışı Otobiyografik Yazıları

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Sultana'nın Rüyası: Bangladeşli Bir Kadının Feminist Ütopyası

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

"NESEFÎ AKÂİDİ"NİN ALİ ŞÎR NEVÂÎ'YE İSNAT EDİLEN MANZÛM BİR TERCÜMESİ

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

TARİHÇİ NA'ÎMÂ EFENDİ YE ATFEDİLEN BİR DÎVÂN ÜZERİNE

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

AHMED-İ DÂÎ'NİN BİLİNMEYEN BİR ESERİ: İLM-İ ARUZ

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

DEYİMLERE ŞEKİL AÇISINDAN BİR YAKLAŞIM ÖRNEĞİ

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

TURKISH STUDENTS’ ERASMUS EXPERIENCES: CHALLENGE OF FACING THE UNKNOWN

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

NATSUME SŌSEKİ’NİN ESERLERİNDE MODERNLEŞME VE BATI İLE JAPONYA’NIN MUKAYESESİ

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

İZMİRLİ ALİ EFENDİ’NİN SULTAN III. MURAT DEVRİ BİLGİNLERİ İLE İLGİLİ BİR MANZÛMESİ

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

POSTMODERN EDEBİYATT A İŞLEVSELLİK VE İNSAN UNSURUNUN KONUMLANDIRILMASI

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Annie Ernaux’nun Les Années Adlı Romanında Yeni Bir Otobiyografi Biçimi: Kişisel Olmayan Otobiyografi

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

FORSTER’IN KARAKTER MODELİ VE KURGUSAL ANLATIDA İNSAN DIŞI KARAKTERLER: IRIS MURDOCH’TAN MISTER MARS VE FRANZ KAFKA’DAN GREGOR SAMSA

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

URDU DİLİNDE VE TÜRKÇEDE SIFAT İŞLEVLİ YAN TÜMCE KONUSUNA KARŞILAŞTIRMALI BAKIŞ

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

ALMANCA YAZILMIŞ EDEBİYATLARIN TÜRKÇE ÇEVİRİLERİNDEKİ "DOLAYLAMA" SORUNLAR VE BU METİNLERİN FİLOLOJİ ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ALGILANMASI

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

EFSANELERE oÖRE İNSAN ADLARINDAN KAYNAKLANAN YERLEŞİM YERİ ADLARI VE BEYŞEHİR ADI

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

NANA RADEMACHER’İN WIR WAREN HIER ADLI ESERİNDEKİ 2039 YILI BERLİN’İNE DİSTOPİK BİR BAKIŞ

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

BİLGİNİN KÜRESELLEŞMESİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ MANİPÜLATİF ROLÜ

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

AHMED-İ BARDAHÎNİN TÜRKÇE VE FARSÇA MANZUM ARUZ RİSALESİ

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

THE SIEGE OF KRISHNAPUR' DA İNGİLİZ KADINININ İMAJI

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi