You are here

Search Publications

Displaying 1 - 22 of 22

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMLERİNDE ÖĞRENCİ MOTİVASYONU

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiiller: Almanca ve Türkçe Gazete Metinlerinde Bir Çözümleme

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Börükçü’den Bir Grup Siyah Figürlü Lekythos

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

FRANSA MİLLÎ KÜTÜPHANESİNDEKİ CÖNKLERDE ÂŞIK ÖMER ADINA KAYITLI ŞİİRLER

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Eleştiri Kültürünün Konya Türkülerine İz Düşümü

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Yazı ve Benlik: John Fowles’ın Kurgu Dışı Otobiyografik Yazıları

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Sultana'nın Rüyası: Bangladeşli Bir Kadının Feminist Ütopyası

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

TURKISH STUDENTS’ ERASMUS EXPERIENCES: CHALLENGE OF FACING THE UNKNOWN

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

NATSUME SŌSEKİ’NİN ESERLERİNDE MODERNLEŞME VE BATI İLE JAPONYA’NIN MUKAYESESİ

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Annie Ernaux’nun Les Années Adlı Romanında Yeni Bir Otobiyografi Biçimi: Kişisel Olmayan Otobiyografi

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

FORSTER’IN KARAKTER MODELİ VE KURGUSAL ANLATIDA İNSAN DIŞI KARAKTERLER: IRIS MURDOCH’TAN MISTER MARS VE FRANZ KAFKA’DAN GREGOR SAMSA

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

NANA RADEMACHER’İN WIR WAREN HIER ADLI ESERİNDEKİ 2039 YILI BERLİN’İNE DİSTOPİK BİR BAKIŞ

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Erzurumlu Darîr’in Sîretü’n-Nebî Adlı Eserinden Eski Anadolu Türkçesinin Söz Varlığına Katkılar

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğrenci Memnuniyeti

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

DOĞANHİSAR MEZAR STELİ

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

YUKARI MENDERES VADİSİNDE ERKEN DÖNEM YERLEŞMELERİ

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Afyon Gedik Ahmet Paşa Cami Taçkapısı

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Türkiye Camilerinde Okutulan Hutbelerin Birlikte Yaşama Söylemleri Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme: Adana Örneği

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

SIMON DER Kİ BAĞLAMSAL OLMALI: ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI DERSLERİNDE KELİME ÖĞRETİMİ

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

PLANTATION NOSTALGIA: IMMIGRATION, LABOR, CASINO INDUSTRY, AND HISTORICAL TRAUMA IN CYNTHIA SHEARER’S THE CELESTIAL JUKEBOX

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

THREE SOLDIER-POETS: RUPERT BROOKE, EDWARD THOMAS AND ISAAC ROSENBERG

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

MODERNIST OR ROMANTICIST? ARTISTIC ELEMENTS IN NÎMA YUSHIJ’S AFSANEH

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi