Buradasınız

OKULLARDA ÖRGÜT SAĞLIĞI

Share
ORGANIZATIONAL HEALTH IN THE SCHOOLS
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Page Number-First: 
27
Page Number-Last: 
40

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Yöneticilerin uğraşmak zorunda oldukları birçok konu vardır. Ancak yönetici büyük resmi görmeye başlamadıkça yani örgütün sağlığını izlemedikçe diğer yaptıklarının bir önemi kalmayacaktır. Örgüt sağlığı örgüt ile ilgili literatüre yeni girmiş bir kavramdır. Örgüt sağlığı hem örgütin verimliliğine hem de örgütün büyümesine ve gelişmesine işaret eder. Son yıllarda yöneticiler, örgüt kültürünü, işyeri stresini, örgütsel bağlılığı, ahlakî değerlere bağlılığı ve çalışanların morallerini tartışmaktadırlar. Şimdi tüm bunları içeren ve "büyük resmi" daha iyi görmemizi sağlayan yeni bir kavrama sahibiz: örgüt sağlığı. Eğitim sisteminin temel örgütü okuldur. Okulun işleyişinin veriminin artırılması ve gelişmenin sürdürülmesi için sağlıklı bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Sağlığı ölçmenin yolu ise okulda çalışanların özellikle de öğretmenlerin örgütü algılama düzeylerinin tespit edilmesidir. Bu araştırmada, öğretmenlerin okuldaki örgüt sağlığı düzeyini algılamaları tespit edilmeye çalışılmıştır.
Abstract (2. Language): 
Supervisors have a lot of job duties' that fact is undisputed. However, unless supervisors begin to look at the big picture -the organizational health of their organization- the rest may cease to matter. Organizational health o novel concept to organizational literature includes not only a company's ability to function effectively, but also its ability to grow and develop. For decades, supervisors have discussed corporate culture, organizational stress, organizational commitment, ethics and employee morale. New a unique concept that of organizational health encompasses all of these ideas and allows a better look at the "big picture. The main organization of the educational system is school. In order to improve the school's functions and process it is necessary to control and check the schools' organizational health. In order to evaluate the health, teachers' and other employees' perception of the organizational health must be known. The purpose of this study is to define the teachers' perceptions of the level of organizational health in the schools.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Akbaba, S. A. (2001). Örgüt Sağlığı. Ankara: Nobel yayınları.
Balcı, A. (1993). Etkili okul, kuram, uygulama ve araştırma. Ankara: Yavuz dağıtım.
Childers,
J
. H. & Fairman, M. (1983). Organizational Health: A significant force in plannned change. NASSP Bulletin, September, 108-113.
Hardage J. G. (1978). Development of an instrument to measure the task centered and the internal state componants of organizational helath. Dissertation Abstracts International, 347-A.
Hoy, W. K. & Feldman, J.A. (1987). Organizational Health: The concept and its measure.
Journal of Research and Develeopment in Education, 20, Summer, 30-38.
Hoy, W. K. & Tarter, C. J. & Kottkamp, R. B. (1991). Open schools / healthy schools: Measuring organizational climate. Beverly Hills.
Hubert, J. A. (November, 1984). The relationship of school organizational health and teacher need satisfaction to teacher sterss. Dissertation Abstracts Interbational.
45(5).
Lyden, J. A. & Klingele, W. E. (2000). "Supervising organizational health" Supervision; December, Vol. 61 Issue 12, p3, 4p.
Miles, M. B. (1969). Planned Change & organizational health. Figure and ground. In F. D.
Corver & T. J. Sergiovanni (eds), Organizations and human behavior, pp. 375¬391, New York: Mc Graw Hill.
Miller, C. (Novenber, 1983). The relationship of elementary principals' sex role identifications to the organizational helath of scholls. Dissertation Abstracts International. 45(5), 1259-1260-A.
Neugebauer, R. (April, 1990). Do you have a healthy organization, Child Care Information Exchange, 72, 38-41.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com