Buradasınız

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Journal University: 
Hacettepe Üniversitesi
Publication Languages: 
English, Turkish
Journal Name (2.language): 
Hacettepe University Journal of Economics and Administrative Sciences
Journal Publication Schedule: 
Semi-Annually
Journal Web Site: 
http://www.iibfdergi.hacettepe.edu.tr/
Journal E-mail: 
iibf_dergisi@hacettepe.edu.tr
Postal Adress: 
Hacettepe Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü 06800 Beytepe, Ankara