Buradasınız

SICAK YÜZEYLERİN SU SİSİYLE SOĞUTULMASININ SAYISAL İNCELENMESİ

A NUMERICAL INVESTIGATION OF WATER MIST COOLING ON HOT SURFACES

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
A numerical model is developed to simulate for atmospheric applications with spray on heated high temperatures surfaces. The simulations conditions of water mist cover the variations of air velocity from 0-50.29 m/s, liquid mass flux from 0-7.67 kg/m 2 s, and surface temperature of stainless steel between 525 0 C and 500 0 C. Radial heat transfer distributions were obtained from computational analysis at different liquid mass flux and compared with experimental results. The computational analysis revealed that the radial variation of heat transfer coefficients of water mist has a similar trend to the air jet cooling. The highest heat transfer rate occurred at the stagnation point. This study shows that with a small amount of water added in the impacting air jet, the heat transfer is dramatically increased.
Abstract (Original Language): 
Atmosferik koşullarda yüksek sıcaklıktaki yüzeylerin spreyle soğutulması için bir sayısal model geliştirilmiştir. Su damlacıklarını taşıyan hava hızı 0-50.29 m/s, sıvı kütle akısı 0-7.67 kg/m 2 s ve paslanmaz çelik yüzey sıcaklığı 500 0 C ile 525 0 C aralığında değişmektedir. Değişik sıvı kütle akılarında radyal ısı taşınım katsayıları sayısal olarak elde edildi ve literatürdeki sonuçlarla karşılaştırıldı. Yapılan sayısal çözümde, ısı taşınım katsayısının radyal yönde hem hava spreyinde hem de su sisi spreyinde benzer bir eğilim gösterdiği görülmüştür. Maksimum ısı transferi, durgunluk bölgesinde meydana gelmektedir. Bu çalışma hava spreyi içerisine katılacak küçük miktarda suyun ısı taşınım katsayısını dikkate değer bir biçimde arttırdığını göstermektedir.