Buradasınız

FARKLI FAKÜLTELERDEKİ İŞLETME ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİĞE BAKIŞLARI

ATTITUDES OF BUSINESS ADMINISTRATION STUDENTS FROM DIFFERENT FACULTY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Entrepreneurship is a must for almost everyone. In fact, it is vital for admininistrators and business administration students. Education of Business Administration is taught at School of Business Administration. If people who have entreprenuership in their nature study business administration , their success rate in business world is high. The purpose of this study is to compare the proportion of vocational guidence between the business administration school students who come from different families, cities and Schools of Business Administration. Kayseri which has a good fame for entrepreneurship and bringing up entrepreneurs and Sivas which is also in the same region with unsatisfactory results for bringing up entrepreneurs and employment were chosen as cities for this study. In both cities, students from Schools of Business Administration who take the same training education were chosen. First grade and fourth grade students were asked the same questions in order to make a comparision.
Abstract (Original Language): 
Girişimcilik hemen her insanda bulunması gereken bir olgu. Özelde ise işletmecilerde, işletme okuyanlarda bulunması olmazsa olmaz niteliklerden. Girişimcilik eğitimi, akademik olarak işletme fakültelerinde verilmektedir. Doğasında girişimcilik bulunan kişilerin, akademik olarak bu eğitimi almaları, iş dünyasında başarı oranlarını artırmaktadır. Araştırmanın amacı, farklı işletme öğrencilerinin, aileleri, eğitim aldıkları il, okudukları fakülte bazında girişimciliğe yönlendirilme oranlarını karşılaştırmaktır. İller seçilirken, ülkemiz girişimciliği ve girişimci yetiştirme açısından haklı bir üne sahip olan Kayseri ile, aynı bölgede bulunan ancak girişimci yetiştirme ve istihdam sağlama açısından daha yetersiz bir konumda bulunan Sivas ili seçilmiştir. Her iki ilde de, aynı formasyonu veren işletme bölümü öğrencileri denek olarak belirlenmiştir. Karşılaştırma yapabilmek amacıyla birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerine aynı sorular yöneltilmiştir.

REFERENCES

References: 

Bornstein, David, Dünya Nasıl Değişir? Sosyal Girişimciler ve Yeni Fikirlerin Gücü, Alfa Yayınları, 2009.
Bozkurt, Rüştü, İşletme Odağı: Girişimci Sorunları, Der Yayınları, İstanbul, 1997.
Burns, Tim, Eğriyi Kırın, Çevr. S. Ertaş, Epsilon Yayıncılık, İstanbul, 2002.
Chicken, John C., Yönetim ve Girişimcilik, Çev. B. Kurt, Epsilon Yayınları, İstanbul, 2002.
Çelik, Adnan– T. Akgemci, Girişimcilik Kültürü ve KOBİLER, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 1998.
Hamel, Gary, Devrimin Başına Geçin, MESS Yayınları, İstanbul, 2000.
Müftüoğlu, Tamer– T. Durukan, Girişimcilik ve KOBİLER, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004.
Patterson, Simon ve Gordon Clark, “Net Firms Show How to Balance Risk and Reward” Sunday Times (Londra)
31 Ekim 1999.
Tekin, Mahmut, Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği, Konya, 2004.
Titiz, Tınaz, Girişimcilik: Ulusça Zenginliğe Açılan Kapı, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1994.
http://www.ytukvek.org.tr
http://academit.sabanciuniv.edu
http://omerweb.netfirms.com/new_page_10.htm

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com