Buradasınız

TÜRKÇE KONUŞAN MOBİL MEDYA KULLANICILARININ MOBİL İÇERİK VE REKLAM SEÇİMLERİ

MOBILE CONTENT AND ADVERTISEMENT CHOICES OF TURKISH SPEAKING MOBILE MEDIA USERS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Turkish speaking mobile communication device users’ mobile content and advertisement choices researched via a questionnaire prepared in the light of reasoned action theory, technology acceptance model, diffusion of innovations theory, unified technology acceptance and usage theory, and uses and gratifications approach. Findings of research analyzed and explained descriptively and statistically. In mobile content choices, economic viability, environment, function and context are important issues. In mobile advertisement and marketing choices, privacy of personal information and choices, permission based advertisement and marketing contents are important issues.
Abstract (Original Language): 
Türkçe konuşan mobil iletişim donanımı kullanıcılarının mobil içerik ve mobil reklam seçimleri düşünülmüş eylem kuramı, teknoloji kabul modeli, yeniliklerin yayılması kuramı, birleştirilmiş teknoloji kabul ve kullanım kuramı ile kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı ışığında hazırlanan bir anketle araştırılmıştır. Elde edilen bulgular tanımsal ve istatistiksel biçimde incelenerek açıklanmıştır. Buna göre mobil içerik seçimlerinde ekonomik yük getirmeme, ortam, işlev ve erişilen bağlam, mobil reklam ve pazarlamadaysa kişisel bilgi ve seçimlerin mahremiyeti, reklam ve pazarlama içeriklerinin izne bağlı olması önemlidir.

REFERENCES

References: 

Akşam, (22.02.10). Mobil pazarlama sektörü 150 milyon dolar hacmi aştı.
aksam.com.tr/2010/02/22/haber/5379/ekonomi/haber.html, Erişim: 25.01.11
Buzzcİty, (01.10.10). BuzzCity Global Mobile Advertising Index Q3 2010. buzzcity.com/l/BuzzCity-Mobile-Ad-
Index-Q3-2010.pdf, Erişim: 25.01.11
Internet World Stats (2010). Internet Usage Statistics. internetworldstats.com/stats.htm, Erişim: 25.01.11
Internet World Stats (2010b). Turkey Report. internetworldstats.com/euro/tr.htm, Erişim: 25.01.11
ITU, (2010). Measuring the Information Society - The ICT Development Index 2010. itu.int/ITUD/
ict/publications/idi/2010/index.html Erişim: 25.01.11
Köroğlu, O. (2009). Mobil İçerik ve Yayıncılıkta İzne Bağlı Bireysel Pazarlama, Yayınlanmamış doktora tezi,
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, İstanbul
Milliyet, (16.7. 10). 5 milyardan fazla cep telefonu kullanıcısı var.
milliyet.com.tr/Yazdir.aspx?aType=SonDakikaPrint&ArticleID=1264456, Erişim: 25.01.11
Mynet Haber (07.10.10). Sabit telefon abone sayısı düşüyor. haber.mynet.com/detay/guncel/sabit-telefonabone-
sayisi-dusuyor/535845, Erişim: 25.01.11

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com