Buradasınız

HALDUN TANER’İN ÖYKÜLERİNDE SANATÇILARIN DÜNYASI

THE WORLD OF ARTISTS IN THE SHORT STORIES OF HALDUN TANER

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Haldun Taner who became prominent in our literature of Republic Period was known especially with his theater works and short stories. In the certain part of Taner’s short stories, it is seen that he tended towards the world of artists and explained their inner world. He also revealed relationships of artists with other artists and society. In our article, it will be attempted to explain the world of artists who are reflected on the short stories of Taner with their discrepancies, problems and dilemmas, and their relationships with themselves and their environment.
Abstract (Original Language): 
Cumhuriyet dönemi edebiyatımızın öne çıkan yazarlarından Haldun Taner, özellikle tiyatro eserleri ve öyküleriyle tanınmıştır. Taner’in, öykülerinin belli bir kısmında, sanatçıların dünyasına yöneldiği, onların kendi iç dünyalarını anlattığı görülür. Ayrıca sanatçıların çevreleriyle, diğer sanatçılarla, toplumla ilişkilerini gözler önüne serer. Makalemizde; Taner’in öykülerine çelişkileriyle, problemleriyle, açmazlarıyla yansıyan sanatçıların dünyası, onların kendileriyle ve çevreleriyle ilişkileri incelenmeye çalışılacaktır.

REFERENCES

References: 

Akatlı, F.(1995). Tenha Yolun Ortasında, İstanbul: Oğlak Yayınları. Aytaç, G. (1990). Çağdaş Türk Romanı Üzerine İncelemeler, Ankara: Gündoğan Yayınları. Cevdet Kudret. (1999). Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman, İstanbul: İnkılap. Gür, A. (1984). “Batı Uygarlığı Etkisiyle Gelişen Türk Edebiyatı”, Büyük Kültür Ansiklopedisi C. 12. içerisinde, Ankara: Başkent Yayınevi . Işık, İ. (2006). Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi C. 8, İstanbul: Elvan Yayınları. İğdeler, S. (1983). Haldun Taner’in Öykülerinde Tipler, Lisans Tezi, Ankara: AÜ DTCF. Kaplan, M. (1998). Edebiyatımızın İçinden, 2. bs., İstanbul: Dergah Yayınları. Kurdakul, Ş. (1994). Çağdaş Türk Edebiyatı C. 4, 3. bs., İstanbul: Bilgi Yayınevi. Külahlıoğlu İslam A. (2006). Türk Edebiyatı Tarihi C 4., İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Lekesiz, Ö. (1998). Yeni Türk Edebiyatında Öykü C 2, İstanbul: Kaknüs Yayınları. Miyasoğlu, M. (1988). Haldun Taner, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Önertoy, O. (1984). Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Öyküsü, Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları. Özkırımlı, A. (1983). Türk Edebiyatı Ansiklopedisi, İstanbul: Cem Yayınevi. Taner, H. (2007). Onikiye Bir Var/Sancho’nun Sabah Yürüyüşü/Gülerek Ölmek, İstanbul: Bilgi Yayınevi. Taner, H. (2008a). Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu/Ayışığında Çalışkur, İstanbul: Bilgi Yayınevi. Taner, H. (2008b). Yalıda Sabah, İstanbul: Bilgi Yayınevi. Taner, H. (2009). Kızıl Saçlı Amazon, İstanbul: Bilgi Yayınevi. Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi C. 2, (2001). İstanbul: YKY. Tosun, N. (2011). “Bir Hayat Projesi Olarak Mutluluk”, Türk Edebiyatı, (451): 10-13. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi C. 8, (1998), İstanbul: Dergah Yayınları. Yalçın, S.D. (1995). Haldun Taner’in Hikâyeleri ve Hikâyeciliği, İstanbul: Bilgi Yayınevi. Yeşil, K. (2011). “Haldun Taner: Modernlik ile Gelenek Arasında Bir Hikayeci”, Türk Edebiyatı, (451): 14-17. Yüksel, A. (1986). Haldun Taner Tiyatrosu, İstanbul: Bilgi Yayınevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com