Buradasınız

SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI: OYUN İÇİNDE HANGİ OYUN?

SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI (SHREWD WİFE OF SİLLY HUSBAND): WHİCH THE PLAY WİTHİN THE PLAY?

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Haldun Taner is one of the important play writers of the Turkish theater. In his play “Sersem Kocanın Kurnaz Karısı (Shrewd Wife of Silly Husband)”, there is a fiction like "the play within the play". Several related issues discussed in a spiral form within this play, mainly the story of searching the identity of Turkish theater is described. Taner has choosen the leading names of Turkish theater history as the hero in his play. So a structure which we can say that it is multi-dimensional is created. In technical sense for the Turkish theater, Taner suggests to combine Western style with a traditional theater. In his play Ayışığında Şamata (Uproar in the moonlight) there is also “the play within the play” fiction. But here, the role imposed by the writer for audience attracts our attention. What the audiences say was determined by the writer like the players. In the play “Sersem Kocanın Kurnaz Karısı”, he even wrote “George Dandin” the play of Moliére in three different formats again. Thus, he wants to show how to interprete the three men of the theater to the same play . Therefore, we think that Haldun Taner is not only a writer, he also bears partly the directorial role.
Abstract (Original Language): 
Haldun Taner, Türk tiyatrosunun önemli oyun yazarlarından biridir. Sersem Kocanın Kurnaz Karısı adlı eserinde “oyun içinde oyun” kurgusu vardır. Bir sarmal şeklinde birbiriyle ilişkili birkaç konunun ele alındığı oyunda esas olarak Türk Tiyatrosunun kendi kimliğini arayış serüveni anlatılmaktadır. Taner, Türk tiyatro tarihimizin önemli isimlerini oyun kahramanı olarak seçmiştir. Böylece çok boyutlu olduğunu söyleyebileceğimiz bir yapı oluşturmuştur. Taner, teknik anlamda Türk tiyatrosuna, Batı tarzı ile Geleneksel tiyatroyu birleştirmeyi önermektedir. Ayışığında Şamata adlı oyununda da oyun içinde oyun kurgusu bulunmaktadır. Fakat burada dikkatimizi çeken yazarın seyircilere yüklediği roldür. Seyircilerin de oyuncular gibi neler söyleyeceği yazar tarafından belirlenmiştir. Hatta Sersem Kocanın Kurnaz Karısı adlı oyunda yazar, Moliére’nin George Dandin adlı oyununu üç farklı biçimde tekrar yazmıştır. Böylece üç tiyatro adamının aynı oyunu nasıl yorumlayacağını göstermek istemiştir. Bu nedenle, Haldun Taner’in sadece yazarlık değil kısmen yönetmenlik rolünü de üstlendiğini düşünmekteyiz.

REFERENCES

References: 

Artaud, A. (2009). Tiyatro ve İkizi. Çev., Bahadır Gülmez. Ankara:Yapı Kredi Yayınları.
Brecht, B. (1990). Epik Tiyatro. Çev., Kâmuran Şipal. İstanbul: Cem Yayınevi.
Çamurdan, E. (2006). Haldun Taner Seyir Defteri. Ankara: Bilgi Yayınevi.Doğan, A. (2009). Türk Tiyatrosunda Brecht Etkisi. Turkish Studies. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 4 /1-I Winter.
Esslin M. (1996). Dram Sanatının Alanı, Çev., Özdemir Nutku. Ankara: Yapı Kredi Yayınları.
Kudret, C. (1994). Ortaoyunu 3. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
Taner, H. (2009). Ayışığında Şamata. Ankara: Bilgi Yayınevi.
Taner, H. (2009). Sersem Kocanın Kurnaz Karısı. Ankara: Bilgi Yayınevi.
Yüksel, A. (2009). Ayışığında Şamata. Ayışığında Şamata. Ankara: Bilgi Yayınevi. (19-23).
Yüksel, A. (1996). Haldun Taner Tiyatrosu. Ankara: Bilgi Yayınevi.
Yüksel, A. (2009). Türkiye’de Yazar Tiyatrosu. Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 27:2009/1.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com