Buradasınız

BİR GEÇİŞ ÜLKESİ OLAN KIRGIZİSTAN EKONOMİSİ'NİN ANALİZİ: GELECEKTEN BEKLENTİLER

THE ANALYSIS OF KYRGYZSTAN ECONOMY AS A TRANSITION ECONOMY: FUTURE EXPECTATIONS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
After the collapse of USSR, the process in former republics generally is called as the transition process. The transition process is evaluated in terms of transition indicators. In this study, the structure of Kyrgyzstan economy will be examined and discussed the changes occured after gaining independence. It is really important to analyze the economies in terms of economies management. Thanks to this analysis, the cyclical changes occuring in the economy can be seen and the changes in the future can be predicted. For this purpose Kyrgyzstan economy will be analyzed with macro economic variables and the future expectations will be analyzed using statistical and econometric techniques.
Abstract (Original Language): 
SSCB'nin dağılması sonrasında eski cumhuriyetlerde yaşanan süreç, genel olarak geçiş süreci olarak adlandırılır. Geçiş sürecini yaşayan diğer tüm ekonomiler gibi Kırgızistan ekonomisi de ciddi zorluklardan geçmiştir. Bu çalışmada, Kırgızistan ekonomisinin yapısı ele alınarak, bağımsızlığını kazandıktan sonra meydana gelen değişmeler ele alınmıştır. Ülke ekonomilerinin doğru bir şekilde analiz edilmesi, ekonomi yönetimleri açısından oldukça önemlidir. Bu analiz sayesinde, ekonomide meydana gelen konjonktürel değişimler gözlemlenerek, gelecek dönemlerde meydana gelecek değişmeler önceden tahmin edilebilmektedir. Bu amaçla çalışma kapsamında, Kırgızistan ekonomisi ele alınan makro değişkenlerle analiz edilmiş, istatistiksel ve ekonometrik teknikler ile gelecekten beklentiler ele alınmıştır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Bai, J. ve
Perro
n P. (1998). Estimating and Testing Linear Models with Multiple Structural Changes. Econometrica, Vol. 66, pp. 47-78.
Bai, J., Pierre P. (2003). Computation and Analysis of Multiple Structural Change Models. Journal of Applied Econometrics, 18, 1-22. URL: http://ideas.repec.org/a/jae/japmet/v18y2003i1p1-
22.html.
Blanchard, O.J. (1991). Wage Bargaining and Unemployment Persistence. Journal of Money, Credit and Banking, 23, 277-292. URL: http://www.nber.org/papers/w3664.
Delice, G.(2003). Finansal Krizler: Teorik ve Tarihsel Bir Perspektif. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20, 57-81. URL: http://iibf.erciyes.edu.tr/dergi/sayi20/delice.pdf
Göktaş Ö.(2005). Türkiye Ekonomisi'nde Bütçe Açığının Sürdürülebilirliğinin Analizi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 8 (3), 45-64. URL: http://www2.bayar.edu.tr/yonetimekonomi/dergi/pdf/C19S12012/163_178.pdf
Harvich, C. ve R. Brodsky D.C. (1998). The Mean Squared Error of Geweke and Porter-Hudaks Estimator of The Long Memory Parameter of Long Memory Time Series. Journal of Time Series Analysis, 16, 17-41. Erişim: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-
9892.00075/abstract.
Yılancı V. (2009). Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye için İşsizlik Histerisinin Sınanması. Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 324-335. URL: http://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/download/53/70

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com