Buradasınız

İLKÖĞRETİM YAZMA EĞİTİMİ ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

THE EVALUATION OF GRADUATE STUDIES ON TEACHING WRITING IN THE PRIMARY SCHOOL

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The importance given to writing, one of the best means of transfering cultural background to the future generations, is increasing day by day. Turkish curriculum is being improved by taking into account the contemporary approaches to education. New strategies, methods and techniques are also included in improved Turkish curriculum in order to increase the efficiency of writing skills. Many doctorate and master theses on the efficiency of theses strategies, methods and techniques have been prepared so far. It is not much possible for readers to read and review all of these theses. The purpose of this study is to review and evaluate to doctorate and master theses that are prepared on writing skills. In this study, 20 doctorate and master theses prepared between 2005-2010 are subject to review in terms of external structure and content by using the meta-analysis method. In the examination of the external structure, it has been determined that master theses are more than doctorate theses and “doctor” instructors serve as a counsellor mostly to these theses. As fort the examination of the content, it has been concluded that teaching writing in accordance with the contemporary approaches is much more effective than teaching writing in traditional way.
Abstract (Original Language): 
Yazma kültür birikimini gelecek nesillere aktarmanın en iyi araçlarından biridir. Yazmaya verilen önem gün geçtikçe artmaktadır. Türkçe Öğretim Programları çağdaş eğitim yaklaşımları göz önünde bulundurularak geliştirilmektedir. Geliştirilen Türkçe Öğretim Programlarında yazma becerisinin etkililiğini arttırmak için yeni strateji, yöntem ve tekniklere de yer verilmiştir. Bu strateji, yöntem ve tekniklerin etkililiğini konu alan birçok doktora ve yüksek lisans tezi hazırlanmıştır. Okuyucuların bu tezlerin hepsini okumaları ve incelemeleri çok da mümkün değildir. Bu çalışmanın amacı yazma becerisi üzerine hazırlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini inceleyip değerlendirmektir. Çalışmada 2005–2010 yılları arasında hazırlanan 20 doktora ve yüksek lisans tezi meta-analiz yöntemi kullanılarak dış yapı ve içerik bakımından incelemeye tabi tutulmuştur. Dış yapı bakımından yapılan incelemede yüksek lisans tezlerinin doktora tezlerinden daha fazla olduğu ve tezlere en fazla doktor unvanlı öğretim elemanlarının danışmalık yaptığı tespit edilmiştir. İçerik bakımından yapılan incelemede ise genel olarak çağdaş yaklaşımlara uygun yazma eğitiminin, geleneksel yolla yapılan yazma eğitiminden daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

AKBAYIR Sıddık, Yazılı Anlatım, Nasıl Yazabilirim, Pegem Akademi Yayınları,
Ankara 2010.
AKYOL Hayati, Yeni Programa Uygun Türkçe Öğretim Yöntemleri, Kök
Yayıncılık, Ankara 2006.
CALP, Mehrali, Özel Öğretim Alanı Olarak Türkçe Öğretimi, Eğitim Kitabevi,
Konya 2007.
KAPLAN Mehmet, Kültür ve Dil, Dergâh Yayınları, İstanbul 2009.
MEB, İlköğretim Türkçe Dersi 6-8. Sınıflar Öğretim Programı, Devlet Kitapları
Basımevi, Ankara 2006.
ÖZBAY Murat, Türkçe Öğretimi Kaynakçası, Öncü Kitap, Ankara 2008.
ÖZBAY Murat, Türkçe Öğretimi Yazıları, Öncü Kitap, Ankara 2010.
ÖZBAY Murat, Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I, Öncü Kitap, Ankara 2009.
ÖZBAY Murat, Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II, Öncü Kitap, Ankara 2009.
SAĞLAM Mustafa ve YÜKSEL İsmail, “Program Değerlendirmede Meta-Analiz ve
Meta-Değerlendirme Yöntemleri”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.:
18, Kütahya 2007, s. 175-188; http://sbe.dpu.edu.tr/18/175.pdf, (ET:20.01.2011).
YILDIZ Cemal vd., Yeni Öğretim Programına Göre Kuramdan Uygulamaya
Türkçe Öğretimi, PegemA Yayıncılık, Ankara 2006.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com