Buradasınız

ABD – İRAN İLİŞKİLERİ ABD-İran Gerginliğinin Türkiye’ye Etkileri

USA – IRAN RELATIONS USA – Iran tension effects on Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Disputes between Iran and USA started after 1979 Islamic Revolutions, and gaining a new frame with discussion of Iran’s Nuclear Plant construction. The U.S. against not only have nuclear weapons but also against Iran in the region is strong state.United State wants to attract to his side international community for declared radical Islamic terrorist groups in the international arena and the international fight against terrorism on the pretext of preventing Iran’s nuclear programme. On the other hand, Iran isperceive as a significant threat the U.S. pressures, country’s security and fort he continuation of regime, and Iran wants to improving Relations with Russia, China and Turkey and gives weight to arms against U.S. threat. Aim is, name of article is U.S.A – Iran relations, discussing USA – Iran tension effects on Turkey, U.S’s Iran policy and political objectives that identifythe cause of tension between the two countries, explaining possible scenarios for the future, effects on Turkey and solutions proposals.
Abstract (Original Language): 
İran ile ABD arasındaki anlaşmazlıklar,1979 İslam Devrimi sonrasıbaşlamış, İran’ın “Nükleer Tesis inşası” tartışmalarıile yeni bir boyut kazanmıştır. ABD sadece İran’ın nükleer silah sahibi olmasına karşıdeğil aynızamanda İran’ın bölgede güçlü bir devlet olmasına karşıdır. ABD radikal İslam gruplarınıuluslararasıarenada terörist olarak ilan edip, bu uluslararasıterörizmle mücadele gerekçesi ile İran’ın nükleer programınıengellemede uluslararasıtoplumu kendi tarafına çekmek istemektedir. Diğer taraftan İran ise, ABD’nin baskılarını, ülkenin güvenliğine ve rejimin devamlılığına yönelik, önemli bir tehdit olarak algılamakta ve ABD’nin bu tehdidine karşı, Rusya, Çin ve Türkiye ile ilişkilerini geliştirerek silahlanmaya ağırlık vermektedir. “ABD- İran İlişkileri; ABD-İran Gerginliğinin Türkiye’ye Etkileri”, isimli bu çalışmanın amacı, ABD’nin İran Politikasıve iki ülke arasındaki gerginliğin nedeni olan politik hedeflerin tanımlanması, geleceğe ilişkin muhtemel senaryoların açıklanması, Türkiye’ye etkileri ile çözüm önerilerin tartışılmasıdır.

REFERENCES

References: 

• Auer, Josef(2007).Beiträge zur europäischen Integration; EU-Energiepolitik: Höchste Zeit
zu handeln, Frankfurt am Main: Deutsche Bank Research.
• Baker, Peter (2010). “Obama Puts His Own Mark on Foreign Policy Issues”,The New
York Times, 13 Nisan 2010.
• Bal, İdris(2008). ABD Politikalarıve Türkiye, Lalezar Kitabevi.
• Barnett, Thomas(2009).Great powers, America and the world after Bush, New York, G.P.
Putnam’s Sons.
• BBC(2010). “ABD’nin İran Politikası”, 03.Şubat. 2010.
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 33 Kasım – Aralık 2012
UluslararasıHakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
13
• Bozkurt, Enver ve Kanat Selim(2009),“Bush Dönemi Ulusal Güvenlik Stratejisi’nin
Obama Döneminde Sürdürülebilirliği”, , Isparta, UluslararasıDavraz Kongresi: 63–79.
• BÜSAM(2009). ABD’nin Irak’tan Çekilme Süreci ve Bölge Dinamikleri Açısından
Değerlendirilmesi, İstanbul: BÜSEM Yay.
• Cooper, H. ve Landler M. (2010). ”On Iran, Obama Plans Talk and Some Toughness”,
NewYork Times, http://www.ny times.com/2009/02/04/washington/, (11 Mayıs .2010).
• Coughlin, Con(2010).“Turkey’s alliance with Iran is a threat to world peace”, The
telegraph,10 Haziran, 2010.
• Çetinsaya, Gökhan(2002).“İran ve Güvenlik Algılamaları” UluslararasıGüvenlik
Sorunlarıve Türkiye, der. Refet Yinanç-Hakan Taşdemir, Ankara: Seçkin Yay: 141–166.
• Çömez, Turhan(2007). Büyük Türkiye İçin Gelecek Arayışı, Ankara: Elma Yayınları.
• De Young, Karen(2010).“U.S. to Join Talks on Iran’s Nuclear Program”, Washington Post,
http://www.washingtonpost.com/wp -dyn/content/article/2009/04/08/,(28 Mayıs 2010).
• Ensari, Ali(2010). “Ali Ansari kritisiert den harten Kurs gegen Iran“,
http://www.drs.ch/www/de/drs/sendungen/echo-der-zeit/2646.bt10135336.html,(10 Mayıs
2010).
• Erdbrink,Thomas(2010).”Iran Signals Opening with U.S”, Washington Post,
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/02/10/AR 2009021000210, (11
Mayıs 2010).
• Erdbrink, Thomas(2010). “Iranian Leaders Fault Obama, Warn Israel Again”, Washington
Post,http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/03/04/,(12.Mayıs 2010).
• Fathollah, Nejad Ali(2009). “Die Obama-admınıstration im Umgang mit İran, von Risiken
und Chancen für Frieden und Demokratie“, RLS Standpunte, Nr, 21: .3–9.
• Fronk, J., Gaffney (2001).“Bush, Misilse Defense, and the Critics”, Commentary, 3/2: 30-32.
• Gartzke, Ulf(2009). „Die Obama-Administration, Ouvertüre zu einem neuen Amerika?“,
Aussen Politik der USA, Präsident Obamas neuer Kurs und die Zukunft der transatlantischen
Beziehungen, (der.)Reinhard C. Meier-Walser, München: Fuchs Druck: 138- 149.
• Gaycken, Sandro(2011).„Krieg der Rechner; Warum es so schwierig ist, sich vor
militärischen Cyberangriffen zu schützen“, İnternational Politik, März/April: 88–95.
• Hersh, Seymour M. (2008). “The Bush Administration steps up its secret moves against
Iran”, The New Yorker, July 7, 2008.
• Hong, Zhaohuıve Sun Yı(2000). “The Butterfly Effect and the Making of ‘Ping-Pong
Diplomacy”,Journal of Contemporary China, 9(25): 429–448.
• John W, Parker (2008). Persian Dreams, Moscow and Tehran Since the fall of the Shah,
Washington,, Potomac Books,: 292.
• Kuloğlu, Armağan(2010).“İran’ın Nükleer Teknoloji Çıkmazı, Gelişmeler ve Türkiye”,
Ortadoğu Analiz, Cilt 2 - Sayı19–20: 59–67.
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 33 Kasım – Aralık 2012
UluslararasıHakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
14
• Larry, Diamond, Michael McFaul ve Abbas Milani (2006). “A Win-Win U.S. Strategy for
Dealing with Iran”, The Washington Quarterly, 07/06:121-138.
• Lynch, Marc(2011).U.S. Policy Toward Iran in a Changing Middle East, Washington:
Soyink Pres.
• Maloney, Suzanne (2008).“U.S. Policy Toward Iran, Missed Opportunities and Paths
Forward”, World Affairs, Nr. 32: 25-44.
• MPs Considering US Congress Call for Talks,” Iran Daily, 30 November 2008.
• Müler, Kraenner Sascha(2008).Die Außenbeziehungen der EU in der Energiepolitik,
Berlin: ERENE.
• Nejad Ali, Fathollah(2010), Der Iran-Konflikt und die Obama-Regierung, Alter Wein in
neuen Schläuchen?, Potsdam: Universität Verlag.
• Özcan, Nihat Ali(2006).İran Sorunun Geleceği; Senaryolar Bölgesel etkiler ve Türkiye’ye
Öneriler, Ankara: Tepav Yay.
• Peköz, Mustafa(2007).“ABD -İran İlişkileri Ve OlasıYeni Dengeler” ,Aktüel Bakış,
2007,http://www.aktuelbakis.com/news/5480.html, 12 Nisan 2011.
• Perthes,Volker(2009).“Iran als außenpolitischer Akteur”,Aus Politik und Zeitgeschichte,
49/09: 3-8.
• Pierre, Tristam (2009), “How Nixon's Soviet Union Policy Informs Obama's Iran Policy,
Containment Before Confrontation”, Guide, 24 June 2009.
• Polat İrfan(2006). 11 Eylül Terör Saldırılarıve ABD’nin Afganistan Müdahalesi,
yayınlanmışYüksek Lisans Tezi, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
• Schmitz ,Gregor Peter( 2010). „İranische Atomprogramm“, Spiegel,20.04.2010.
• Semin, Ali(2011).“İran Nükleer Programının Körfez Ülkelerine Etkisi”,TUİÇ,4 Nisan
2011.
• SETA(2006). “İran Dosyas”ı, RaporNo.ST2–706.
• Travis, Sharp (2009). “U.S. Foreign Policy toward Iran in the Obama Era”, ISPI,Nr. 145,
6/09.
• Sinkaya, Bayram(2009). “Obama Döneminde ABD-İran İlişkileri ve Değişim Şansı”,
Ortadoğu Analiz,Cilt 1 - Sayı1: 42–49.
• Yılmaz, Sait(2010). ABD Güvenlik Ve Savunma Politikaları, 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü,
www.21yyte.org, 12 Temmuz 2011.
• Yazar, Şengül(2001),1979 SonrasıTürk-İran İlişkileri, Ankara: Gazi Üniversitesi,
YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi.
• Zaman, “Bush nasihat mektubunu dikkate almadı”, 10.05.2006.
• Zümrüt, Can(2008). Ahmedinejad Dönemi Türkiye- İran İlişkileri, Sakarya: Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayınlanmamışYüksek Lisans Tezi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com