Buradasınız

BaĢariyi Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin ArdıĢık Aralıklar Yöntemiyle Ölçeklenmesi

Effective Factors of Significance Scaled Success with Succesive Intervals Scaling Method

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Problem Statement: In this study, the factors effected success and these factors’ influence over success are determined by applying the successive intervals method and scaling study. In addition, the factors effecting success and these factors’ influence over success are determined by applying the successive again intervals method and scaling study for comparing sex, department, maternal education, paternal education, socioeconomic level, number of papers read in a month. Purpose of the Study: This study is important in terms of determining effective factors of students’ success, showing which conditions and applications are successive, supporting undergraduates’ achievements and giving directions of applications. Research study -evaluation importance, degree of factors affecting success with a scaling study- is important due to rare examples in local and international studies. Method(s): This study is designed with a survey research model. The research was applied to 461 students at Gazi University in the 2010-2011 first semester. Data of this study is obtained from students of Gazi University with a questionnaire. Intervals method and scaling study was performed to analyze the data. In the study, for full data matris of successive interval method scaling with incomplete data matris was utilized. For the missing data matris, however, scaling with incomplete data matris was used. Moreover, internal consistency for D state was found. Beside, differentiating variables; Spearman rho coefficient is calculated in scale values of different category scaling study.Findings and Discussions: The research shows that according to the students major factors for success are listening to lecture well, diciplined study, sufficiency in teaching and instructional strategy and methods while the minor factors for success are number of siblings, computer skills and participating in social activities. In addition, it is identified that the degree of importance given to the factors affecting success are differed as per departments students study. On the other hand, it is identified that the degree of importance given to the factors affecting success are similar as per maternal education, paternal education, socioeconomic level and number of papers read in a month. Conclusions and Recommendations: As a result of study; factors affecting the success of undergraduates are intensively caused by students’ sufficiency in teaching and instructional strategy and methods which include class atmosphere. Sex, department, maternal education level, paternal education level, income and number of pages read per month are not identified as variables of factors affecting success. The Kendall W coefficient calculation as a result of interviews with students as per department, maternal education level, paternal education level, income level and number of pages read per month are consistent with students’ answers. In this context, it is suggested to use other scaling methods (pair-wise etc.) and compare results.
Abstract (Original Language): 
Akbaba Altun, S. ve Çakan, M. (2008). Öğrencilerin Sınav Başarılarına Etki Eden Faktörler: LGS/ÖSS Sınavlarındaki Başarılı İller Örneği, İlköğretim Online, 7(1), 157-173. Başaran, İ.E. (2006). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ankata: Ekinoks Yayınları. Çelikkaleli, Ö., Gökçakan, N. ve Çapri, B. (2005). Lise Öğrencilerinin Bazı Psikolojik İhtiyaçlarının Cinsiyet, Okul Türü, Anne ve Baba Eğitim Düzeyine Göre İncelenmesi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 245-268. Elmacıoğlu, T. (2009). Başarının Gücü, İstanbul: Yakamoz Yayınları. Gelbal, S. (2008). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyoekonomik Özelliklerinin Türkçe Başarısı Üzerinde Etkisi, Eğitim ve Bilim, 33(150), 1-13. İlgar, L. (1996). Eğitim Yönetimi, Okul Yönetimi, Sınıf Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları. Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınları. Keskin, S. ve Sezgin B. (2009), Bir Grup Ergende Akademik Başarı Durumuna Etki Eden Etmenlerin Belirlenmesi, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4(10), 1-18. Sayın & Gelbal 24 Loehlin, J.C. (2004), Latent Variable Models an Introduction to Factor, Path, and Structural Equation Analysis, Mahwah, New Jersey. Rankin, P.D., Knezek G.A, Wallece S., Zhang S. (2004). Scaling Methods, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ. Özçelik, D.A. (2010) Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem A Yayınları. Savaş, E., Taş, S. ve Duru, A. (2010). Matematikte Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 113-132. Şeker, R., Çınar, D. ve Özkaya, A. (2004). Çevresel Faktörlerin Üniversite Öğrencilerinin Başarı Düzeylerine Etkisi, 8.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004, İnönü Üniversitesi, Malatya. Tezcan, M. (1996). Eğitim Sosyolojisi. Ankara: Bilim Yayınları Turgut, M.F. ve Baykul Y. (1992). Ölçekleme Teknikleri, Ankara: ÖSYM Yayınları.

REFERENCES

References: 

Akbaba Altun, S. ve Çakan, M. (2008). Öğrencilerin Sınav Başarılarına Etki Eden Faktörler: LGS/ÖSS Sınavlarındaki Başarılı İller Örneği, İlköğretim Online, 7(1), 157-173.
Başaran, İ.E. (2006). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ankata: Ekinoks Yayınları.
Çelikkaleli, Ö., Gökçakan, N. ve Çapri, B. (2005). Lise Öğrencilerinin Bazı Psikolojik İhtiyaçlarının Cinsiyet, Okul Türü, Anne ve Baba Eğitim Düzeyine Göre İncelenmesi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 245-268.
Elmacıoğlu, T. (2009). Başarının Gücü, İstanbul: Yakamoz Yayınları.
Gelbal, S. (2008). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyoekonomik Özelliklerinin Türkçe Başarısı Üzerinde Etkisi, Eğitim ve Bilim, 33(150), 1-13.
İlgar, L. (1996). Eğitim Yönetimi, Okul Yönetimi, Sınıf Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları.
Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınları.
Keskin, S. ve Sezgin B. (2009), Bir Grup Ergende Akademik Başarı Durumuna Etki Eden Etmenlerin Belirlenmesi, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4(10), 1-18.
Sayın & Gelbal
24
Loehlin, J.C. (2004), Latent Variable Models an Introduction to Factor, Path, and Structural Equation Analysis, Mahwah, New Jersey.
Rankin, P.D., Knezek G.A, Wallece S., Zhang S. (2004). Scaling Methods, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ.
Özçelik, D.A. (2010) Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem A Yayınları.
Savaş, E., Taş, S. ve Duru, A. (2010). Matematikte Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 113-132.
Şeker, R., Çınar, D. ve Özkaya, A. (2004). Çevresel Faktörlerin Üniversite Öğrencilerinin Başarı Düzeylerine Etkisi, 8.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004, İnönü Üniversitesi, Malatya.
Tezcan, M. (1996). Eğitim Sosyolojisi. Ankara: Bilim Yayınları
Turgut, M.F. ve Baykul Y. (1992). Ölçekleme Teknikleri, Ankara: ÖSYM Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com