Buradasınız

Putin Yönetimi’nin Güney Kafkasya Politikası

The South Caucasus Policy of Putin Administration

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Vladimir Putin, who took a sit to the chair of prime ministry in 1999 and to the chair of Presidency in 2000, has made major alterations in the Russian foreign policy. The success ensured primarily in the field of economy reverberated to the Russian foreign policy, and thus a more active foreign policy was followed. The most significant dimension of the overhaul experienced the Russian foreign policy is observed in the relations of Russia with the Western world. Russia being no more dependent upon economical aids of West is now competing with Western world in many areas. On the other hand, the relations of Russia with the Commonwealth of Independent States (CIS) was nested to a new ground. Within the CIS, three South Caucasus countries in particular have a particular place in the Russian foreign politicy. In the present study, the policies which Russia developed towards the three countries in the South Caucasus are analyzed in the Putin period.
Abstract (Original Language): 
1999 yılında Rusya’da başbakanlık 2000 yılında ise cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Vladimir Putin Rus Dış Politikası’nda önemli değişiklikler yapmıştır. Öncelikle ekonomik alanda sağlanan başarı Rus dış politikasına yansımış, bu doğrultuda daha aktif bir dış politika izlenmiştir. Rus dış politikasında yaşanan revizyonun en önemli boyutu Rusya’nın Batı dünyası ile olan ilişkilerinde görülmektedir. Zira Batı’nın ekonomik yardımlarına muhtaç olmaktan kurtulan Putin yönetimi, birçok konuda Batıyla rekabet etmeye başlamıştır. Diğer yandan Rusya’nın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleriyle olan ilişkileri yeni bir zemine oturtulmuştur. BDT içinde özellikle Güney Kafkasya ülkelerinin Rus dış politikasında farklı bir yeri vardır. Çalışmada Putin döneminde Rusya’nın Güney Kafkasya’daki üç bağımsız ülke ile geliştirdiği ilişkiler analiz edilmektedir

REFERENCES

References: 

Ağacan, K. (Mart 2003). “Abhazya’nın Rusya Tarafından Gizli İlhakı”, Stratejik Analiz,
Cilt:3, Sayı:35.
Ağacan, K. (Ocak 2001). “Rusya’nın Gürcistan’a Vize Uygulaması Silahsız Savaş mı?”,
Stratejik Analiz, Cilt: 1, Sayı: 9.
Aksay, H. (2009), “Azerbaycan-Rusya İlişkilerinde Gerginlik” Erişim Tarihi (10.05.2010)
http://www.taraf.com.tr/hakan-aksay/makale-azerbaycan-rusya-iliskilerind....
htm,
Aslanlı, A. Ve Hesenov, İ. (2005). Haydar Aliyev Dönemi Azerbaycan Dış Politikası,
Ankara: Platin Yayınları.
“Azerbaijan Acts to Limit Discrimination Against Azeris in Russia”, (2002) Erişim Tarihi
(10.05.2010).http://www.eurasianet.org/departments/rights/articles/eav111102.shtml,
Erişim Tarihi (10.05.2010).
“Azerbaijan Frustrates Russia’s Bid to Control Caucasus Energy Grid”, (2006)
Erişim Tarihi (10.02.2010).http://www.eurasianet.org/departments/business/articles/
eav031406.shtml.
Azimov, A. (2008) “Azerbaijan Criticizes France, Russia, US Over Karabakh Resolution”,
Erişim Tarihi (15.05.2010). http://www.rferl.arglcontent/article/1079644.html.
Blagov, S. (2007). “Russia Moves to Repair Ties with Azerbaijan”, Erişim Tarihi
(19.05.2010).http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav040207a.shtml.
Cabbarlı, H. (2005). “Ermenistan-Rusya İlişkileri ve Batı Dünyasına Entegre Olma Potansiyeli”
Erişim Tarihi (10.05.2010). http://www.turksam.org/tr/a379.html
Putin Yönetimi’nin Güney Kafkasya Politikası 115
Ekici, G. ve Ağacan, K. (Kasım 2002). “Panki Vadisi Etrafında Dönen Küresel Politika”,
Stratejik Analiz, Cilt: 3, Sayı: 31.
Ekici, G. (Mayıs 2003). “Rusya Federasyonu’nun Terör Kartı: Irak Kafkasya’ya Emsal
Olabilir mi?”, Stratejik Analiz, Cilt: 4, Sayı: 37.
Gül, N. ve Ekici, G. (Kasım 2001), “Stratejik Ortaklar Arasında Bir Sorun mu Var?
Putin’in Ermenistan Ziyareti”, Stratejik Analiz, Cilt: 2, Sayı: 19.
http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/339530.asp erişim Erişim Tarihi (10.05.2010).
İsmailzade, F. (2003). “Russia Strives to Boost, Political, Military, Presence in Azerbaijan”,
http://www.eurosianet.org/departments/insight/articles/eav030303.shtml, Erişim
Tarihi (20.05.2010).
İşyar, Ö. G. (2004). Bölgesel ve Global Güvenlik Çıkarları Bağlamında Dağlık Karabağ
Sorunu, İstanbul: Alfa Yayınları.
Karabayram, F. (2007). Rusya Federasyonu’nun Güney Kafkasya Politikası, Ankara :
Lalezar Kitapevi.
Kasım, K. (Temmuz 2002). “Ermenistan’ın Dış Politikası Ter-Petrosyan ve Koçaryan
Dönemlerinin Temel Parametreleri”, Stratejik Analiz, Cilt: 3, Sayı: 27.
Kelkitli, F. (Kış 2008). “Russian Foreign Policy in South Caucasus Under Putin”, Perceptions:
Journal Of International Affirs.
Kim, Y. ve Eam, G. (Mart 2008). “The Geopoliticy of Caspian Oil: Rivalries of the US,
Russia and Turkey in the South Caucasus”, Global Economic Review, Cilt: 37, Sayı:1.
Kocaman, Ö. (2006). “Rusya’nın Ermenistan Politikası: Tek Boyutlu Siyasetten Çok Boyutlu
Siyasete Doğru” Erişim Tarihi (10.05.2010).
http://www.turksam.org/tr/a797.html
Naumkin, V. (Eylül 2002). “Russian Foreign Policy in the South Caucasus”, The Quarterly
Journal, Sayı: 3.
Oğan, S. (2005). “Türkiye ile Rusya Arasında Ermenistan ve 90. Yıl Tartışmaları”, Okan
Yeşilot (ed.), Değişen Dünya Düzeninde Kafkasya, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
Özbay, F. (2007). “Rusya - Ermenistan İlişkileri: Yeni Bir Renkli Devrim Mümkün mü ?”
http://www.tasam.org/index.php?altid=1623 erişim (10.05.2010).
Öztürk, A. (2009). “Rusya-Gürcistan Krizi: Yerel Bir Çatışma Küresel Yansımalar”, Orta
Asya ve Kafkasya Araştırmaları, Cilt:4, Sayı: 7.
Perovic, J. (2005). “From Disengagement to Active Economic Competition: Russia’s
Return to the South Caucasus and Central Asia”, Demokratizatsiya: The Journal of Post-
Soviet Democratization, 13.
116 / A. Sait SÖNMEZ
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi 2011 15 (2): 95-116
Purtaş, F. (2005). Rusya Federasyonu Ekseninde Bağımsız Devletler Topluluğu, Ankara:
Platin Yayınları.
Sapmaz, A. (2008). Rusya’nın Transkafkasya Politikası ve Türkiye’ye Etkileri, İstanbul:
Ötüken Yayınları.
Staent, A. E. (Ağustos 2008). “Restoration and Revolution in Putin’s Forign Policy”,
Europe-Asia Studies, Cilt: 60, Sayı: 6.
Tahiroğlu, Y. “Rusya ile Çelişkili İlişkiler”, Erişim Tarihi (06. 06. 2010). http://arsiv.ntvmsnbc.
com/news/292756.asp.
Tanrısever, O. F. (2003). “Rusya –Gürcistan İlişkilerinde Artan Gerilim:Bir Sağırlar Diyaloğu
mu?”, Erişim Tarihi (07. 06. 2010).
http://www.stradigma.com/turkce/agustos2003/makale_08.html
Trenin, D. (İlk Bahar/Yaz 2009) “Russia in the Caucasus: Reversing the Tide”, Brown
Journal of World Affairs, Cilt: XV, Sayı: II.
Tsyagankov, A. P. (Kasım 2006) “If not by Tanks, then by Banks? The Role of Soft Power
in Putin’s Foreign Policy”, Europe Asia Studies, Cilt: 58, Sayı: 7.
Valeyev, M. (2008), “Rusya’nın Güney Kafkasya Politikası Çerçevesinde Rusya-Ermenistan
İlişkileri”, Ermeni Araştırmaları, Sayı: 30, Erişim Tarihi (10.05.2010).http://www.
eraren.org/index php?Lisan=tr&Page= DergiIcerik& IcerikNo=575

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com