Buradasınız

Searching for the Quality of the Mission Statements of Turkish Private Universities

Türk Özel Üniversitelerinin Misyon Açıklamalarının Kalite Ölçütleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Misyon açıklamaları örgütlerin varlık nedenlerini ortaya koyan, faaliyet sınırlarını yansıtan; içerdiği amaç, ilke ve değerlerle imaj yaratan, paydaşları motive eden önemli bir strateji ve örgütsel iletişim unsurudur. Açıklamaların içerik olarak temel ölçütlere uygun olması onların etkililiğini de artıracaktır. Misyon açıklamaları üç grup unsur içermelidir, bunlar: Paydaşlar, bileşenler ve amaçlardır. Bu çalışma Türkiye’deki özel üniversitelerin tümü ele alınarak yukarıda belirtilen unsurların üniversite misyon açıklamalarında ne ölçüde değinildiğini ortaya koymaya yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Türkiye’deki 62 vakıf üniversitesinden 39 misyon açıklaması değerlendirilmiştir. Esas olarak vakıf üniversiteleri misyon açıklamalarının paydaşları düşük oranda, bileşenler ve amaçları ise yüksek oranda içerdiği görülmüştür. Türk özel üniversitelerinin misyon açıklamaları genel olarak işleve uygundur.
Abstract (Original Language): 
Mission statements it is an important strategy and communication element for the reasons that it present basic purposes, borders of activities of organizations, it includes principles and values which create public image and motivate stakeholders. Statement’s adaptation to basic criteria will make them more effective. Mission statements should include three groups of elements: stakeholders, components, and purposes. This study, searching for the elements mentioned above, in mission statements, was implemented on entire Turkish private universities. 39 mission statements form 62 private universities were analysed. Essentially, private universities’ mission statements include stakeholders in low rate, and components and purposes in high rate. Generally, Turkish private universities’ statements are functional.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Acuner, T. and Genc. K. Y. (2008). “The Content Analysis of Mission and Vision Statements
of Turkish and European Big Firms” (Paper). Proceedings of the 4. International Strategic
Management Conference, June 19-21, pp. Sarayevo, Bosnia-Herzegovina.
Bart, C. (1997). “Industrial Firms and the Power of Mission”. Industrial Marketing
Management, 26, 371–383.
Bart, C. K. (1998). “The Relationship between Mission Statements and Firm Performance:
An Explatory Study”. Journal of Management Studies, 35 (6), 823–853.
Bart, C. K. and Hupfer, M. (2004). “Mission Statements in Canadian Hospital”, Journal
of Health Organization and Management, 18 (2), 92-110.
451
Searching for the Quality of the Mission Statements of
Turkish Private Universities
Bartkus, Barbara R., Glassman, Myron, Mcafee, R. Bruce (2000). “Mission Statements:
Are They Smoke and Mirrors?” Business Horizons, November–December, 23–28.
Bartkus, B. R., Glassman, M., Mcafee, R. B. (2002). “Do Large European, US and
Japanese Firms Use Their Web Sites To Communicate Their Mission?”. European
Management Journal, 20 (4), 423–429.
Bartkus, B. R., Glassman, M., Mcafee, R. B. (2004). “A Comparison of the Quality
of European, Japanese and U.S. Mission Statements: A Content Analysis”. European
Management Journal, 22 (4), 393–401.
Bartkus, B. R., Glassman, M., Mcafee, B. (2006). “Mission Statement Quality and
Financial Performance”, European Management Journal, 24 (1), 86–94.
Davies, S. W. and Glaister, K. W. (1997). “Business School Mission Statements – The
Bland Leading the Bland?”. Long Range Planning, 30 (4), 594–604.
Greengarten-Jackson, J. (1996). “Mission Statements in Service and Industrial
Corporations”, International Journal of Quality Science, 1 (1), 48–61.
Hyndman, N., Eden, R. (2000). “A Study of the Coordination of Mission, Objectives and
Targets in U.K. Executive Agencies”, Management Accounting Research, 11, 175–191.
Kemp, S., Dwyer, L. (2003). “Mission Statements of International Airlines: A Content
Analysis”, Tourism Management, 24, 635–653.
Leuthesser, L. and Kohli, C. (1997). Corporate Identity: The Role of Mission Statements,
Business Horizons, May-June, 59–66.
Noy, E. (1998). “Total Business Strategy – The Missing Link”, Long Range Planning, 31
(6), 927–936.
Raynor, M. E. (1998). That Vision Thing: Do We Need It? Long Range Planning, 31 (3),
368–376.
Sidhu, J. (2003). “Mission Statements: Is it Time to Shelve Them?”, European Management
Journal, 21 (4), 439–446.
Smith, L. J. E. (2003). “A Vision for the Canadian Tourism Industry”, Tourism
Management, 24, 123–133.
Wilkins, D. E. (1997). “With the Greatest Respect and Fidelity: A Cherokee Vision of the
Trust Doctrine”. The Social Science Journal, 34 (4), 496–510.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com