Buradasınız

ZİYA OSMAN SABA'NIN "BEYAZ EV" ADLI ŞİİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

A STUDY ABOUTH THE "WHİTE HOUSE" A POETRY WORK WRITTEN BY ZIYA OSMAN SABA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Ziya Osman Saba is one of the poets whose personality coincides with his poetry. Ziya Osman Saba subsisted his art as individual and carried on writing poems till his death. He verbalised his life, memories, lifestyle by hankering it in his poems. Based upon his memories, the poet , who wants to promulgate love and friendship to all the universe, accentuates that the spirit of society and humanity's prosperity and happiness is home and family. His hankering to backwards, love of family and home, humanity, fidelity, pessimist and optimist views and religion as one of the main factor of folkway find its response in Saba's poems about home. He stiffened serenity comes from living with his family with blieving in God, be grateful for calm and peaceful lifestyle. His belief, cogitation to death and modest lifestyle echoed to his stories and poems. In Turkish literature Ziya Osman Saba is one of the poets that noticed hectic love to family. Ziya Osman Saba estimates that his house is the sembol of his life. The poet visualised happy family view in his memories and fiction. His one of the proses is "Beyaz ev" poem (white house). This poem is one of the perfect happiness poem in Turkish. İn this work, our main purpose is to explain the intention of poet , how he explained his mood by diffusing the issue of the poem "White House" ("Beyaz Ev") and its content elements, writing techniques, language and style features.
Abstract (Original Language): 
Ziya Osman Saba şahsiyetiyle şiiri üst üste düşen şairlerdendir. Ziya Osman Saba, edebiyat dünyasında bireysel olarak varlığını sürdürmüş, ölümüne kadar da şiir yazmaya devam etmiştir. Şiirlerinde kendi hayatını, hatıralarını, yaşamını, özlemini dile getirmiştir. Sevgiyi ve dostluğu bütün kâinata yaymak isteyen şair, cemiyeti, insanlığı saran saadet ve mutluluğun kaynağının ev ve aile olduğunu hatıralarına da dayanarak sürekli vurguladığını görüyoruz. Onun geçmişe özlemi, ev ve aile sevgisi, insan severliği, vefası, yaşama karşı bazen karamsar bazen de sevinç dolu yaklaşımı, Geleneğin esas unsurlarından biri olan din de Saba'nın ev şiirlerinde yansımasını bulmaktadır. Evinde, ailesi ile birlikte yaşadığı huzuru Allah'a duyduğu inançla pekiştiren şair, sakin ve huzurlu ev yaşantısı için rabbine şükreder. Allah inancı, ölüme bakışı ve mütevazı yaşamı öykü ve şiirlerine olduğu gibi yansımıştır. Ziya Osman Saba yaşamını, sanatının kaynağı olarak görmüştür. Türk Edebiyatında Ziya Osman Saba, aile sevgisinin en yoğun görüldüğü şairlerden biridir. Ziya Osman Saba evi, yaşanan hayatın sembolü gibi ele alır. Mutlu aile tablosunu yalnız hatıralarında ve hayalinde canlandıran şairin şiir diliyle ortaya koyduğu eserlerinden biri de "Beyaz ev" şiiridir. Bu şiir Türkçede yazılmış en güzel saadet şiirlerinden biridir. Çalışmamızda amaç "Beyaz Ev" şiirinin konusu, içerik unsurları, yazım tekniği, dil ve üslup özelliklerine nüfuz ederek şairin ruh haline tercüman olan bu şiirde neyi nasıl ve ne şekilde yaptığını açıklamaya çalışmaktır.
44-48

REFERENCES

References: 

Behçet Necatigil (1999), Düzyazılar I-II, İstanbul: Yapı-Kredi Yayınları
Cafer Osman (2004) "Bir Sanat Umanizması İçin Arayışlar", Ziya Osman Saba,
Konuşanlar Bir Hüzünle Sesinde, Alkım Yayınevi I.Baskı, İstanbul
Duymaz, Recep (1975) "Ziya Osman saba'nın Hikâyeleri", yeni Sanat Dergisi,
Yıl: 2, Sayı: 10, Mayıs
Duymaz, Recep (2004) "Ziya Osman Saba Sevgisi (Ziya Osman'a dair yazılar),
İstanbul: Nesil Yayınları
Erdoğan, Mehmet (2004) "Şiirin Eşiğinde, Dergah Yayınları, İstanbul:, s.91 Kaplan, Mehmet (1994) "Şiir Tahlilleri" II,.İstanbul: Dergah Yay. Miyasoğlu, Mustafa (1999) Ziya Osman Saba, Ankara: Akçağ Yayınları Özbalcı Mustafa (1991) "İyilik ve Güzellikler Şairi Osman Saba", Yılların içinden
(Sanat- edebiyat Yazıları), Samsun: Sönmez Matbaası
Saba, Ziya Osman (1991) "Bütün şiirleri": Geçen Zaman- Nefes Almak,
İstanbul: Varlık Yayınları
Saba, Ziya Osman (1943) "sebil ve Güvercinler", İstanbul: ABC kitabevi
Saba, Z.Osman (2008) "Mesut İnsanlar Fotografhanesi, Alkım Yayınevi, 1.
Basım, İstanbul: s.220
Tarancı, Cahit Sıtkı (2001), Ziya'ya Mektuplar, İstanbul: Varlık Yayınları http://www.turkishstudies.net/sayilar/sayi16/conoglusalim1204.pdf

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com