Buradasınız

EDREMIT KÖRFEZI’NDE (EGE DENIZI, TÜRKIYE) YAŞAYAN HAMSI BALIĞININ ENGRAULIS ENCRASICHOLUS (LINNAEUS, 1758) YUMURTA/LARVALARININ DAĞILIM, BOLLUK VE MORTALITE ORANI

DISTRIBUTION, ABUNDANCE AND MORTALITY RATES OF EGGS/LARVAE OF ANCHOVY FISH, ENGRAULIS ENCRASICHOLUS (LINNAEUS, 1758) IN EDREMIT BAY (AEGEAN SEA, TURKEY)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The present study was conducted between 1999 and 2000 at 10 stations by vertical samplings with Hensen type plankton net. Abundance, distribution, times for being in the plankton and mortality rates of the species was determined. Additionally, similarity between the number of the eggs and larvae of anchovy in different stations were demonstrated using Bray-Curtis similarity analysis. Anchovy, Engraulis encrasicholus (Linneus, 1758) is one of the most economically important species in Edremit Bay. Anchovy makes 44.6 % of the eggs and 33.7 % of larvae of total ichthyoplankton. There is lack of scientific literature on this species in Edremit Bay.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma 1999 ile 2000 yılları arasında 10 istasyonda Hensen tipi plankton kepçesiyle, vertikal örneklemelerle gerçekleştirilmiştir. Bolluk, dağılım, planktonda bulunma zamanı ve türün mortalite oranı belirlenmiştir. Ayrıca, istasyonlar arasındaki hamsi yumurta ve larvalarının sayıları arasında benzerlik, Bray-Curtis Kümelenme analizi kullanılarak gösterilmiştir. Hamsi, Engraulis encrasicholus (Linneus, 1758) Edremit Körfezi’nin en önemli ekonomik türlerindendir. Toplam ihtiyoplankton içinde Hamsi balığının yumurtaları %44.6 larvaları %33.7’lük kısmını oluşturduğu gözlenmiştir. Edremit Körfezi’nde bu türe ait hiçbir literatüre rastlanmamıştır.