Buradasınız

Endemik Silene anatolica ve Silene lycaonica türlerinin morfolojik, anatomik ve ekolojik özelliklerinin incelenmesi

The investigation of morphological, anatomical and ecological properties of endemic Silene anatolica and Silene lycaonica

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study the morphological, anatomical and ecological properties of endemic Silene anatolica Meltzheimer & Baytop and Silene lycaonica Chowdh species which belong to Caryophyllaceae family were investigated. In morphological studies of these species, parts of stems, leaves, flowers and fruits were measured and differences from previous studies were given in table. In anatomical investigations, cross sections from root, stems and leaves were taken by microtome and hand. These sections were stained and permanent slides were made. The photographs were taken with a camera which attached to the microscope. The soil samples which were taken from habit of species were analyzed.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Caryophyllaceae familyasına ait endemik Silene anatolica Meltzheimer & A. Baytop ve Silene lycaonica Chowdh. türlerinin morfolojik, anatomik ve ekolojik özellikleri araştırıldı. Morfolojik çalışmalarda türlerin; gövde, yaprak, çiçek ve meyve kısımlarının ölçümleri yapıldı ve daha önce yapılan çalışmalardan farklılıkları tablo halinde verildi. Anatomik incelemelerde ise, her iki türün kök, gövde ve yapraklarından, mikrotom ve el ile kesitler alındı. Alınan bu kesitler boyandı ve daimi preparatlar haline getirildi. Daha sonra kameralı mikroskop yardımıyla bu preparatların fotoğrafları çekildi ve ayrıntılı anatomik incelemeler yapıldı. Türlerin yayılış alanlarından alınan toprak örnekleri analiz edildi.
47
60

REFERENCES

References: 

Baytop, T. 1992. Trakya ve Türkiye Florasına İlave Kayıtlar. Doğa T. Journal Bot. 16: 15-17, Ankara.
Baytop, T. 1997. Türkçe Bitki Adları Sözlüğü. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Türk Dil Kurumu Yayınları 578.
Ankara.
Cowie, I. D. 2011. Flora of the darwin region, Vol. 1, National library of Australia.
Davis, P.H. 1967. Silene L., Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 2, 179-242. Edinburgh. Edinburgh University Press.
Davis, P. H., Kit, Tan., R.R. Mill. 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 10, Supplement. Edinburgh University
Press, Edinburgh.
Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K.H.C. 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 11 (Supplement),
Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
Güvenç, A., Duman, H. 2010. Morphological and anatomical studies of annual species of Sideritis L. (Lamiaceae), with notes on
chorology in Turkey. Turk J Bot. 34: 83-104.
Hamzaoğlu, E. 2012. A new species of Gypsophila and a new name for Silene (Caryophyllaceae) from Turkey. Turk J Bot. 36: 135-
139.
Kılıç, S. 2009. Anatomical and pollen characteristics in the genus Silene L. (Caryophyllaceae) from Turkey. Botany Research
Journal. 2/2-4: 34-44.
Marie, R., 1963. Flore de I’Afrique du Nord (Maroc, Algerie, Tunisie, Tripolitaine, Cyrenaıque et Sahara). 10, Encycl. Biol. 62.
Metcalfe, C. R., Chalk, L. 1957. Anatomy of the Dicotyledons. I. Clarendon Press, 504-516. Oxford.
Özçelik, H., Kılıç, S. 2009. Comparative Morphological and Anatomical Studies on the Genus Silene L. Sect. Auriculatae Boiss.
(Caryophyllaceae) Species in Turkey.Journal of Plant and Environmental Sciences. 1: 5-15.
Rechinger, K.H. 1988. Flora Iranica, Flora des Iranischen Hochlandes und der Umrahmenden Gebirge. 163. Graz.
Sahreen, S., Khan, M.A., Khan, M.R., Khan, R.A. 2010. Leaf epidermal anatomy of the genus Silene (Caryophyllaceae) from
Pakistan. Biological Diversity and Conservation. 3/1: 93-102.
Yıldız, K., Minareci, E. 2008. Morphological, anatomical, palynological and cytological investigation on Silene urvillei Schott.
(Caryophyllaceae). Journal of Applied Biological Sciences. 2/2: 41-46.
Yıldız, K. 2012. Silene. Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). (Ed.) Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M. T.,
Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul. 354-365.
Tutin, T. G., Burges,N. A., Chater, A. O., Edmondson, J. R., Heywood, V. H., Moore, D.M., Valentine, D. H., Walters, S. M., Webb,
D. A. 1993. Flora Europaea. 2/1. Cambridge.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com