Buradasınız

Endemik Verbascum orgyale Boiss. & Heldr. türünün morfolojik, morfometrik ve anatomik özelliklerinin incelenmesi

Investigation of morphological, morphometric and anatomical characteristics of endemic Verbascum orgyale Boiss. & Heldr.

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The genus Verbascum L. (Scrophulariaceae) known as “sığır kuyruğu” in Anatolia is represented by 245 species, 194 of them endemic. The flowers contain essential oil and glycosides. Some species’ of Verbascum have some folkloric usages as expectorant, sedative and treatment of dysmenorrhoea and rheumatalgia. It was also notified the usege for healing wounds in animal care. Verbascum orgyale Boiss. & Heldr. is an endemic species in Turkey counted in Mediterranean phytogeographic region. Morphological, morphometric and anatomical properties of Verbascum orgyale Boiss. & Heldr. is described in the present study. Obtained data after investigations was compared with the data in the Davis’s “Flora of Turkey” and represended in a table. Morphological and anatomical knowledges were supported by photographs and illustrations.
Abstract (Original Language): 
Anadolu’da “Sığır kuyruğu” olarak adlandırılan Verbascum L.(Scrophulariaceae) cinsi, ülkemizde 194’ü endemik olmak üzere 245 tür ile temsil edilmektedir. Çiçekleri müsilaj, uçucu yağ veglikozitlertaşır. Bazı Verbascum türleri halk arasında göğüs yumuşatıcı ve balgam söktürücü olarak, adet sancısını gidermede, yatıştırıcı, romatizma ağrılarını giderici ve hayvan yaralarını tedavi etmekte kullanılmaktadır. Verbascum orgyale Boiss. & Heldr. türü Akdeniz fitocoğrafik bölgesinde yetişen ve ülkemize endemik bir türdür.Verbascum orgyale. (sığır kuyruğu) türünün morfolojik, morfometrik özellikleri ve anatomik yapısı ilk kez bu çalışmada verilmiştir. Elde edilen bulgular Davis'in "Flora of Turkey" adlı eserindeki betimlemesi ile karşılaştırılmış ve tablo haline getirilmiştir. Ayrıca türün morfolojik ve anatomik yapısı fotoğraf ve çizimlerle desteklenmiştir.
94
103

REFERENCES

References: 

Abougazar, H., Bedir, E., Khan, I.A., Çalış,I. 2003. Wiedemannioside A-E: New Phenylethanoid Glycosides from the
Roots of Verbascum wiedemannianum. Planta Medica 69 (9) 814-819.
Alan, S., Saltan, F. Z., Göktürk, R. S., Sökmen, M. 2009. Taxonomical Properties of Three Verbascum L. Species
Growing In Tukey and Their Antioxidant Activities, Asian Journal of Chemistry, Vol. 21.
Baytop, T., 1999. Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi (Geçmişte ve Bugün), 2. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul
Coşkunçelebi,K., İnceer,H., Beyazoğlu, O. 1999. Verbascum varians Freyn & Sint. var. trapezunticum Murb.
(Scrophulariaceae)’un Morfolojik, Anatomik ve Sitolojik Yönden İncelenmesi. Ot Sistematik Bot. Dergisi 6(2),25-
34.
Çakır, T., Bağcı,E. 2003.Verbascum diversifolium Hub.-Mor. ve V. birandianum (Hocst. (Scrophulariaceae) türlerinin
taksonomik yönden karşılaştırılması. Ot Sistematik Dergisi, 10:2, 107-127.
Çakır, T., Bağcı,E. 2005.Verbascum anatolicum (Fisch. &Mey.) Hub.-Mor.(Scrophulariaceae) ‘a ait Taksonomik
Karakterler Üzerinde Gözlemler, Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 17 (1), 151-153.
Çakır, T., Bağcı, E., 2006. Verbascum euphraticum Bentham ve V. melitenense Boiss (Scrophulariaceae) Türleri
Üzerinde Taksonomik Bir Çalışma, Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 18 (4), 445-458.
Davis, P.H., Mill, R.R., Tan, K. (Eds), 1988. Flora of Turkey and The East Aegean Islands (Suplement), Vol.10,
University Press, Edinburgh, pp.190-192.
Demirelma,,H., Ertuğrul, K., 2009. KONYA Derebucak (Konya), İbradı-Cevizli (Antalya) Arasında Kalan Bölgenin
Endemik Bitkileri ve Tehlike Kategorileri, S Ü Fen Fak Fen Derg Sayı 34 137-148.
Güner, A., Özhatay, N.,Ekim, T., Başer, K.H.C. (Eds.), 2000.Flora of Turkey and The East Aegean Islands (Supplement
2), Vol.11, University Press, Edinburgh, p.193.
Heywood, V.H. 1993. Flowering Plants of the World. Oxford Univ. Pres, New York.
Huber-Morath, A. Verbascum L., In: Davis, P.H. (Ed.), 1978. Flora of Turkey and The East Aegean Islands, Vol.6,
University Press, Edinburgh, pp.453-603.
Karavelioğulları, F.A. 2012.Verbascum L. In: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (eds.). Türkiye
Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını,
İstanbul, pp. 850-870.
Karavelioğulları, F.A., Yüce, E. & Başer, B. 2014. Verbascum duzgunbabadagensis (Scrophulariaceae), a new species
from eastern Anatolia, Turkey. Phytotaxa 181 (1): 047-053.
Mabberley, D.J. 2008. Mabberley’s plant-book (3th ed.). Cambridge University Press, Cambridge: XVIII + 1021 p.
Metcalfe, G.R., Chalk, L. 1979. Anatomy of the Dicotyledons, 1, Oxford Üniv. Press, Second edition, London.
Turker, A.U., Camper,N.D. 2002. Biological Activity of Common Mullein, A Medicinal Plant, J.of Ethnopharmacology
82, 117-125.
Tuzlacı, E. 2006. Şifa Niyetine, Türkiye’nin Bitkisel Halk İlaçları, Alfa Yayınları 1702, İstanbul.
http://web.ogm.gov.tr/.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com