Buradasınız

Agrarian Capitalism: England versus France

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The article will compare the differing performances of England and France in the development of capitalism. In the first part of this paper, the works of Brenner, Wood and Comninel will be discussed within the context of agrarian capitalism and the supremacy of England. Their arguments will be compared and contrasted with Nairn and Anderson's work, which derive opposite conclusions from the material, and with the so-called 'property rights school' of Alchian and Demsetz. In the second half of the paper, the agrarian structures and institutions of both countries will be further examined. In doing so, not only the dif¬fering economic performances of both countries will be examined, but also the differences between the scholarship about them, which is characterized with an approach that might be called a defensive one on behalf of the French writers. In this section, the works of English revisionists like Bush, and others such as Albritton and Clark will also be examined.
Abstract (Original Language): 
Makale sosyal bilimlerde sıklıkla yapıldığı üzere, İngiltere ve Fransa'nın kapitalist ekonomiye geçişlerindeki farklı performanslarının karşılaştırılması konusu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Makalenin ilk bölümünde İngiltere'nin sanayi devrimini gerçekleştiren ilk ülke olmasının nedeni olarak öne sürülen tarım kapitalizmi tezini ortaya atan Brenner, Wood ve Comninel tezi, aynı materyalden farklı sonuçlar ortaya çıkan Nairn-Anderson tezi ve Alchian ve Demsetz'in mülkiyet ilişkileri yazını ile karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Makalenin ikinci bölümünde ise her iki ülkedeki tarımsal yapılar ve kurumlar yazını ele alındıktan sonra, Fransız yazınının göreli savunmacı yaklaşımları incelenecektir. Bu bölümde ayrıca Bush gibi İngiliz revizyonistleri ve Albritton ve Clark gibi yazarların görüşleri de ele alınacaktır.
37-58