Buradasınız

Ömrünü Müziğe Adamış Bir Aydın: Ali Rıza Avni Tınaz

An Intellectual who committed His Life to Music: Ali Rıza Avni Tınaz

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Ali Rıza Avni Tmaz is an important intellectual of Turkish music. One of the matters that set him apart is his interest about music history. This interest builds the base of his archivist identity. Tmaz has an important place in the Turkish music area because of his radio programmes, articles in newspapers and journals, compositions and his profession as a teacher which are parallel to his archivist identity. Within the scope of this article, we tried to introduce Tınaz with his all features.
Abstract (Original Language): 
Ali Rıza Avni Tınaz, Türk Müziğinde önemli yere sahip müzik aydınlarından biridir. Onu farklı kılan hususlardan biri müzik tarihine ilgisidir. Bu ilgi, Tınaz'ın arşivcilik özelliğinin temelini oluşturmaktadır. Tınaz, arşivcilik özelliğinin beraberinde getirdiği radyo programcılığı, gazete ve dergi yazarlığı-yöneticiliği, besteciliği ve hocalığı ile Türk müziği sahasında önemli bir yere sahiptir. Makalemiz kapsamında Tınaz, tüm yönleriyle tanıtılmaya çalışılmıştır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Anıl, A. (1971). "Türk Mûsikîsi Konusunda Neler Yazılmış, Neler Söylenmiş, Bundan Sonra Neler Yazılıp Söylenecek", Mûsikî ve Nota Dergisi, Nisan, Yıl: 2, S. 18, C. 2, ss.4-6.
Başoğlu, I. (1996). Ali Rıza Avni, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı, Temel Bilimler Bölümü, Basılmamış Lisans Tezi, İzmir.
Doğrusöz, N. (2006). "Ses ve Saz Dünyamızdan: AH Rıza Avni", Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Mart, S. 231, ss.51-53.
Özalp, N. (2000). Türk Mûsikîsi Tarihi, C. 2, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, s. 31-32.
Öztuna, Y. (1990). Büyük Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi, C. 2, Başbakanlık Basımevi, Ankara.
Rona, M. (1960). 50 Yıllık Türk Mûsikîsi Bestekarları ve Besteleri Güfteleri İle, Türkiye Yaymevi, İstanbul, ss.423-426.
Sabırlı, G. (1985). "Ses ve Saz Dünyasından: Ali Rıza Avni", Mızrap Dergisi, Mart, Yıl: 3, S. 30, s. 15.
Say, A. (1985). Müzik Ansiklopedisi, C. 1, Sanem Matbaası, Ankara, s. 121.
Tmaz, A.R.A. (1960). Ali Rıza Avni; "Gizli Kalmış Kıymetler", Mûsikî Mecmuası, Nisan-Mayıs, S. 182-183, s. 38, 39, 50.
Tmaz, A.R.A. (1979). "Arel 24. Ölüm Yıldönümünde TRT'de Anıldı", Mûsikî Mecmuası, Mayıs, S. 355, s. 4.
Tmaz, A.R.A. (1983). "Makber ve Bestecisi", Mûsikî ve Nota Dergisi, Ekim, S. 10, s. 14.
Tmaz, A.R.A. (1960). "Mevlevî Semâ ve Âyinlerinin Tarihi Menşe'i", Mûsikî Mecmuası, Aralık, S. 154, ss. 693,702.
Tmaz, A.R.A. (1992). "Suphi Ziya Özbekkan'la Söyleşi", Ege Üniversitesi D.T.M.K. Dergisi, Nisan, S. 4, ss. 69-72.
Tmaz, A.R.A. (1986). "Türk Musikisi Bibliyografyası Üzerine Acı Bir Gerçek", Mızrap Dergisi, Ekim, S. 49, s. 8, 9.
Tmaz, A.R.A. (1985). "Vâridât-ı Süleyman Hakkında", Mûsikî Mecmuası, Eylül, S. 410, s. 8.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com