Buradasınız

İnsan Anatomisi Ve Fizyolojisi Eğitimi Üzerine Öğrenci Görüşleri

Students’ Opinions on Human Anatomy and Physiology

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In the present study, opinions of Preschool Teaching students on Human Anatomy and Physiology were received, and it was aimed to evaluate possible future improvements of Human Anatomy and Physiology education in the field of faculty of education. The students of Cumhuriyet University, Faculty of Education, Preschool Teaching Department were given a questionnaire composed of 24 multiple choice questions about Human Anatomy and Physiology, and 270 students filled in these forms willfully and submitted them. The students were asked not to write their names for reliability of the feedbacks. 60. 7% of the respondents stated that they attend Human Anatomy and Physiology subject attentively. 59. 6% of the respondents mentioned that they have some difficulty in this education, and 87% said that visual education should be attached more importance. While 52. 2% of the respondents stated that the knowledge they obtained in Human Anatomy and Physiology subject makes a sensation, 48. 8% didn’t deem the subject necessary, 37. 7% regarded the subject as waste time, and 67. 4% stated that they wouldn’t select Human Anatomy and Physiology subject if it were elective. Human Anatomy and Physiology is one of the basic subjects of Health Sciences, and the feedbacks faculty of education of students who learn this subject about education shall not only helps us to determine the differences of opinion of both health sciences and faculty of education students about the subject, but they also shall create opportunities to make more efficient and improve Human Anatomy and Physiology in faculty of education .
Abstract (Original Language): 
Çalışmamızda Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencilerinin İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi eğitimi ile ilgili görüşleri alınmış ve eğitim fakültesinde verilen İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi eğitiminin gelecekte olası iyileştirmeleri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği öğrenci ilerine İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi eğitimi ile ilgili çoktan seçmeli 24 soru bulunan bir anket formu dağıtılmış ve bu formları 270 öğrenci kendi istekleri ile cevaplayarak geri iletmişlerdir. Geri bildirimlerin güvenilirliği için öğrencilerden isim yazmamaları istenmiştir. Anket çalışmamıza katılan öğrencilerin % 60. 7’si İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi dersine özenle devam ettiklerini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin % 59. 6’sı dersin öğrenimi konusunda güçlük çektiklerini, % 87’si görsel eğitime daha fazla önem verilmesini söylemiştir. Çalışmamıza katılan öğrencilerin % 52. 2’si İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi dersinde edindikleri bilgilerin kendilerinde merak uyandırdığını söylemesine rağmen % 48. 8’i dersi gerekli görmemekte, % 37. 7’si zaman kaybı olarak değerlendirmekte, % 67. 4’ü ise İnsan anatomisi ve Fizyolojisi dersini seçmeli ders olsa seçmeyeceklerini belirtmişlerdir. Sağlık Bilimlerinin temel derslerinden olan İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi derslerini alan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin dersin eğitimi ile ilgili geri bildirimleri, hem sağlık bilimleri ve eğitim fakültesi öğrencilerinin ders hakkındaki görüş farklılıklarını belirlememizde yardımcı olacak hem de eğitim fakültesinde verilen İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi eğitiminin daha verimli olması ve geliştirilmesi açısından olanaklar sağlayacaktır.
FULL TEXT (PDF): 
39-45

REFERENCES

References: 

Abdullahi, A. , Gannon, M. (2012). Improving College Students Success in Gateway Science Courses: Lessons Learned From An Anatomy And Physiology Workshop. Am J Health Sci 3 (3), 159-168.
Acuner, A. M. , Yalçın, M. , Ersoy, M. , Tekdemir, İ. , Ersoy, F. (1999). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi anatomi dersine ilişkin öğretme-öğrenme sürecinin değerlendirilmesi. Ankara Üni Tıp Fak Mec 52, 211-218.
Arı, İ. , İrgil, E. , Kafa, İ. M. , Şendemir, E. (2003). Bir Anket Çalışması: Anatomi Eğitimi ve Öğrencilerin Düşünceleri. Uludağ Üni Tıp Fak Der 29 (2), 15-18.
Bingöl, A. (1999). Tıptaki öğretim üyesinin öğretim sorumluluğu. Ankara Üni Tıp Fak Mec 52, 181-189.
Carmichael, S. W. , Pawlina, W. (2000). Animated Powerpoint as a tool to teach anatomy. Anat Rec 261, 83-88.
Cankur, N. Ş. , Turan, S. (2000). Tıp Fakültesi eğitimi: I. Eğitim boyutu. Uludağ Üni Tıp Fak Der 26 , 13-17.
Chan, W. P. , Wu, T. Y. , Hsieh, M. S. , Chou, T. Y. , Wong, C. S. , Fang, J. T. , Hong, C. Y. , Tzeng, C. R. (2012). Students’viev upon graduation: a survey of medical education in Taiwan. BMC Med Educ 22, 120-127.
Çimen, M. (2011). Sistematik Anatomi Ders Kitabı. Cumhuriyet Üniversitesi Matbaası, Sivas.
Çizmeci, O. , Dinçdağ, A. , Değerli, Ü. (2001). Olumlu bir öğrenim ortamı yaratmak. Tıp Eğitimi Dünyası 4.
Nnodim, J. O. (1988). Learning human anatomy: Student preferences of methods in a Nigerian medical school. Med Educ 22, 412-417.
Özden, M. (2012). Anatomy ve Fizyoloji Ders Kitabı. Ayrıntı Basımevi, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com