Buradasınız

Rüzgâr Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretimi ve Kayseri İli İçin Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Abstract: The rapid increase in demand for energy in our country and around the world, the decrease in the existing energy resources and environmental problems caused by some energy sources, has brought about theconcept of new and renewable resources. Increasing sensitivity caused by the environmental problems incurred by the use of conventional production of electricity around the world, the costs brought by technology employed for efforts of minimizing these consequences and the fact that these resources are not renewable has increased the electricity production from environment friendly, local resources, without fuel cost new and renewable resources. In this study the systems of electricity production from renewable resource of Wind Energy has been examined and taking into consideration the city of Kayseri, the environmental consequences has been evaluated.
Abstract (Original Language): 
Ülkemizdeki ve dünyada hızla artış gösteren enerji ihtiyacı karşısında, mevcut tükenebilir enerji kaynaklarındaki azalma ve bazı kaynakların yol açtığı çevresel sorunlar, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarını gündeme getirmiştir. Dünya'da konvansiyonel kaynaklardan elektrik üretimi sonucu oluşan çevresel problemler nedeniyle artan hassasiyet, bu sorunların en aza indirilmesi için uygulanan teknolojilerin getirdiği maliyetler ve kullanılan kaynakların yenilenemez oluşu, çevre dostu, yerel kaynak, yakıt maliyeti olmayan yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimini arttırmıştır. Bu çalışmada; yenilenebilir enerji kaynaklarından olan rüzgâr enerjisiyle elektrik üretim sistemleri incelenmiş ve Kayseri ili dikkate alınarak çevresel etkilerinin değerlendirilmesi yapılmıştır.

REFERENCES

References: 

[1]
Varınca
, K., ve Varank, G., "Rüzgar Kaynaklı Enerji Üretim Sistemlerinde Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri", Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Enerji Yönetimi Sempozyumu, Kayseri, 2005, p. 367-376.
[2]
Kavas
, A.O., "Enerji Politikaları, Üretimi ve Fiyatlandırmaları", Mimar ve Mühendis Dergisi, 33, 2004. P. 9-15.
[3]
Topçu
, S., Menteş Ş. S., Yurdanur, S. Ü., Aslan Z., "Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin belirlenmesinde Yer Seçiminin Önemi: Sinop Örneği", TMMOB Makine Mühendisleri Odası, II. Çevre ve Enerji Kongresi, İstanbul, 2001, p. 145-154.
[4]
KCETAŞ
, "2005 Yılı Faaliyet Raporu-Görev Bölgeleri", Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş., Kayseri, 2005, p. 10-11.
[5] İnternet: Elektrik Üretim Anonim Şirketi "Elektrik Üretim Tesisleri" http://www. euas. gov.tr/_Euas/web/ 2006.
[6]
Yılmaz
, İ., İlbaş, M., Su, Ş., "Türkiye Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Değerlendirilmesi", Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyum ve Sergisi, Kayseri, 2003, p. 401-408.
19
[7]
Aksebzeci
, Ö.F., Payza, A., ve Başar M., (Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.), "Rüzgarın Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımı Araştırması Raporu", Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş., A.44.RPR.7, 2005, p. 1-3.
[8] İnternet: Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü, http://www.cedgm.gov.tr/.
[9]
Çağlar
, M., Canbaz M., "Türkiye'de Rüzgar Enerjisi Potansiyeli", IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, İstanbul, 2002, p. 347-357.
[10]
Ceran
, M., "Kayseri İ l Çevre Durum Raporu", Kayseri İ l Çevre ve Orman Müdürlüğü-
ÇED Şube Müdürlüğü, Kayseri, 2004, p. 3-234.
[11]
Karadeli
, S., "Rüzgar Enerjisi", Elektrik Enerjisi Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü,
Ankara, 2001, p. 1-38.
[12] Güven, H.R., Özarslan, M. İ., "Rüzgar Türbinleri ile Enerji Elde Edilmesi", SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2004, 8 (1): p. 118-122.
[13]
EİE
, "Rüzgâr Enerjisi", Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Yayını, 1992, p.
20-35.
[14]
ŞEN
, Ç., "Gökçeada'nın Elektrik Enerjisi İhtiyacının Rüzgar Enerjisi ile Karşılanması", Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
İzmir, 2003, p. 57-71.
[15] Bilgin, C.C.,"Kuşların Gizemli Yolculuğu: Göç", Bilim ve Teknik Dergisi,Yeni
Ufuklar Eki, 438, 2004, p. 3-5.
[16] Yarar, M., Magnin, G., "Türkiye'nin Önemli Kuş Alanları", Doğal Hayatı Koruma Derneği, İstanbul, 1997, p. 235-240.
[17] Yılmaz, S., "Çevresine Yaşam Sunan Bir Göl-Tuzla", Ulusal Doğa Koruma ve Belgeselleme Derneği-Doğabel Dergisi, Kayseri, 1, 2005, p. 5-11.
[18] Walker, J.F., Jenkins, N., " Wind Energy Technology", Jhon Wiley & Sons, New York, 1997, p. 11-15, 20-23.
[19] LOWA, "Renewable Energy- Wind Energy Manual", Lowa Energy Association, Australia, 1, 2006, 18-19.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com