Buradasınız

TÜRKİYE’DEKİ SİYASİ PARTİ PROGRAMLARINDA “DEMOKRASİ” KAVRAMLAŞTIRMALARI:KARŞILAŞTIRMALI PERSPEKTİFLE AKP VE CHP ÖRNEK OLAYI

The Conceptions of “Democracy” in Turkish Political Parties Programs: A Case Study of JDP(AKP) and RPP(CHP) in Comparative Perspective

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study discursively analyzes the conceptions of democracy of the AKP which identifies itself as “conservative democrat” and of the CHP which declares itself as “social democrat” in comparative perspective. Several models of democracy are taken into account so as to understand and analyze the notions of democracy of both parties. Setting out from the parties’ programmes, the discourses of both parties are examined in terms of liberal, participatory, majoritarian, deliberative and radical democracy theories. In this context, both AKP and CHP both converge and diverge at the level of democratic discourse.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Türk siyasal yaşamında rakip partiler konumunda olan ve bir taraftan kendisini “muhafazakar demokrat” olarak kimliklendiren Adalet ve Kalkınma Partisi ile diğer yanda kendisini “sosyal demokrat” olarak tanımlayan Cumhuriyet Halk Partisi’nin söylemsel1 düzeyde oluşturdukları demokrasi kavramlaştırmaları incelenmektedir. AKP ile CHP’nin demokrasi kavramına ilişkin söylemleri, esas itibarıyla söz konusu partilerin programları temel veri olarak alınmakta ve literatürdeki demokrasi kuramları çerçevesinde çözümlenmektedir.

REFERENCES

References: 

1. AKP Parti Programı (2001).
ARENDT, Hannah (1990), On Revolution, Penguin, London.
2. BENHABİB, Seyla (1999), “Demokratik Moment ve Farklılık Sorunu”, Seyla
3. BENHABIB (Haz.), Demokrasi ve Farklılık, (Çev. Zeynep Gürata ve Cem
Gürsel), WALD, İstanbul; 101-139.
4. CHP Parti Programı (1994).
5. ELSTER, Jon. (der.) (1998), Deliberative Democracy, Cambridge University
Press, Cambridge.
6. FOUCAULT, Michel (1999), Bilginin Arkeolojisi, (Çev. Veli Urhan), Birey
Yayıncılık, İstanbul.
7. HABERMAS, Jürgen (1996), Between Facts and Norms, Polity Press, Cambridge.
8. HEYWOOD, Andrew (2006), Siyaset, Liberte Yayınları, Ankara.
9. LIJPHART, Arend (2006), Demokrasi Motifleri, (Çev. Güneş Ayas, Ufuk Umut
Bulsun), Salyangoz Yayınları, İstanbul.
10. MASON, M. (1999), Environmental Democracy, Earthscan,
11. MCHOUL, Alec ve Wendy GRACE (1995), A Foucault Primer: Discourse, Power
and the Subject, UCL Press, London.
12. MOUFFE, Chantal (1999), “Demokrasi, İktidar ve ‘Siyasal Düzen’.” Seyla
13. BENHABIB (Haz.), Demokrasi ve Farklılık, (Çev. Zeynep Gürata ve Cem
Gürsel), WALD, İstanbul; 347-363.
14. MOUFFE, C. (1996), “Radical Democracy or Liberal Democracy?”, David
15. TREND (Ed.), Radical Democracy, Routledge, London;19-26.
16. NORRIS, Pippa, Ronnld INGELHART (2001), “Cultural Obstacles to Equal
Representation”, Journal of Democracy, Vol 12, No 3; 126-140.
17. PAREKH, Bhikhu (2002), Çokkültürlülüğü Yeniden Düşünmek, (Çev. Bilge
Tanrıseven), Phonix Yayınevi, Ankara.
18. PATEMAN, Carole (1988) The Sexual Contract, Polity Press, Cambridge.
19. ROUSSEAU, Jean-Jacques (2004), Toplum Sözleşmesi, (Çev. M. Tahsin Yalım),
Betik Yayınları, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com