Buradasınız

NEDEN KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT?

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
“Edebiyat” sözcüğünün Türk ve Alman Dillerindeki anlam boyutları ile (1) kökenlerini (2), benzerlik ve farklılıkları yönlerinden inceledikten sonra, birbirinden farklı kültürlere ait olan edebiyatların, değişik boyutlarıyla, farklı zaman dilimleri ve akımlar dahilinde birbirleriyle karşılaştırılmasından, sonuçta insanın bilinçli bir gözle olayları irdelemesi ve eğitimi için ne gibi yararlar edinileceği (3) konuları bu bildirinin temelini teşkil edecektir. Sanırım böyle bir düşünceden hareket ederek nesnel kararlara varabilme ve ötekine (yani yabancıya) karşı olan tepkimizi ölçerek, kendimizi daha iyi tanıma fırsatı ile birlikte aynı zamanda bizden farklı düşünen insanlara karşı hoşgörülü olmak için gerekli olan uluslar üstü bakış açısı edinilebilecektir. Burada özetle önemli olan şey eğitimle bazen aldatıcı da olabilen görüntünün ardında gizlenme olasılığı bulunan mutlak gerçeği görebilen insanlar yetiştirmek olmalıdır.

REFERENCES

References: 

Aytaç, G.: Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, 1977, Gündoğan Yay., Ankara
: Edebiyat Yazıları III, 1955, Gündoğan Yay., Ankara
Best, Otto v. : Handbuch literarischer Fachbegriffe, 1984, Fischer Taschenbuch Verl., Frankfurt a.
M.
Bruno, Frank J.: Psikoloji Tarihine Giriş, 1982, Ege Üni. Edb. Fak. Yay. 10 (Ticaret Matbaacılık
T.A.Ş., Çev.: Nesrin Hisli), İzmir
Dyserinck, H.: Komparastik, 1991-3, Bonn
Frenzel, E.: Stoffe der Weltliteratur, 1988, Stuttgart
Goethe, J. W. von: Goethe der ki , 1992-3, (Çev.: Gürsel Aytaç), Ankara
Humboldt, W. von: „Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluβ auf
die geistige Entwicklung des Menschengeschlechtes“, in: FLITNER / GIEL (Hrsg.): Werke
in fünf Bänden, Bd. III, 3. Aufl., Darmstadt, s. 368-756, 1830-35 / 1969
Lyons, J.: Einführung in die moderne Linguistik, 1984, C.H. Beck’sche Verl., s.58, München
Mackensen, L. (1966): Reclams Etymologisches Wörterbuch, 1966, Reclams Verl., Stuttgart
Schneider, F.: Vergleichende Erziehungswissenschaft, 1961, Heidelberg
Wierlacher, A.: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache, 1975, Wilhelm F. V., München.
: Fremdsprache Deutsch 2, 1980, Wilhelm Fink Verl., München.
: Der kulturelle Pluralismus als Herausforderung der
Literaturwissenschaft. Zur Theorie interkultureller Germanistik, 1984,
s.551 (zitiert und übersetzt von: Gürsel Aytaç).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com